تاریخ انتشار : چهارشنبه 9 اسفند 1402 - 18:29
کد خبر : 16906

شماره بهمن ماه نشریه ارتباط ایران زمین منتشر شد

شماره بهمن ماه نشریه ارتباط ایران زمین منتشر شد

سرمقاله: چابک سازی و تغییر نرم؛ سرآغاز تحولات مثبت در نهادهای مالی حرکت، قدرت و شجاعت در پیاده سازی ایده های جدید؛ همچنین پویایی و خلاقیت، اصل اول توفیق سازمانی است و باید به هنگام ضرورت از تغییرات استقبال کرد. باید پذیرفت قوانین چابکسازی سازمانی در کنار نوسازی سامانه های بانکداری متمرکز، به دلیل پویایی

سرمقاله: چابک سازی و تغییر نرم؛ سرآغاز تحولات مثبت در نهادهای مالی

حرکت، قدرت و شجاعت در پیاده سازی ایده های جدید؛ همچنین پویایی و خلاقیت، اصل اول توفیق سازمانی است و باید به هنگام ضرورت از تغییرات استقبال کرد. باید پذیرفت قوانین چابکسازی سازمانی در کنار نوسازی سامانه های بانکداری متمرکز، به دلیل پویایی تغییرات بازار و ظهور فناوری های جدید، در نهایت به نفع نهادهای چابکسازی و تغییر نرم؛ سرآغاز تحولات مثبت در نهادهای مالی سرمقاله مالی و بانکی است و این همه خوشبختانه در بانک ایران زمین در حال رصد، پیگیری و انجام است.
قدردانی از رؤسای موفق شعب بانک ایران زمین در باغ موزه بانک مرکزی
کارپوشه خدمتی جدید برای انتقال وجه حسابهای مشترک افراد حقیقی و حقوقی
تولد نخستین کودک انسان نما از هوش مصنوعی
گزارش اخبار استان ها، بانک های جهانی، دانستنی، سلامت، ایران زمین در رسانه ها، از دیگر قسمت های جذاب نشریه ارتباط ایران زمین است.
برای دریافت نشریه ارتباط ایران زمین روی لینک کلیک کنید