تاریخ انتشار : یکشنبه 12 تیر 1401 - 16:29
کد خبر : 1650

حمایت بانک کشاورزی از باغداران در سه ماهه نخست سال ۵۶ درصد افزایش داشته است

حمایت بانک کشاورزی از باغداران در سه ماهه نخست سال ۵۶ درصد افزایش داشته است

بانک کشاورزی در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات باغداری پرداخت کرده که نسبت به همین مقطع در سال گذشته ۵۶ درصد رشد داشته است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک کشاورزی، این بانک از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان خرداد جمعا ۱۳۱۶۰ میلیارد ریال

بانک کشاورزی در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات باغداری پرداخت کرده که نسبت به همین مقطع در سال گذشته ۵۶ درصد رشد داشته است.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک کشاورزی، این بانک از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان خرداد جمعا ۱۳۱۶۰ میلیارد ریال تسهیلات در زیر بخش باغداری به ۱۷ هزار نفر از باغداران کشور پرداخت کرده است.

این گزارش می افزاید: در مقطع یاد شده، تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی نسبت به سال گذشته ۵ هزار میلیارد ریال افزایش داشته است.

شایان ذکر است بانک کشاورزی نه تنها با پرداخت تسهیلات باغداری در تمام مراحل کاشت، داشت و برداشت محصول از باغداران حمایت می کند، بلکه با پرداخت تسهیلاتی چون مکانیزاسیون کشاورزی و آبیاری تحت فشار و همچنین عاملیت صندوق بیمه کشاورزی ، تاثیر بسزایی در افزایش کمی و کیفی تولید و تامین امنیت غذایی کشور دارد.