تاریخ انتشار : دوشنبه 9 بهمن 1402 - 18:51
کد خبر : 15959

فراخوان ارسال مقاله برای فصلنامه علمی – تخصصی روند با موضوع پول دیجیتال بانک مرکزی

فراخوان ارسال مقاله برای فصلنامه علمی – تخصصی روند با موضوع پول دیجیتال بانک مرکزی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد باتوجه به بروز و ظهور پدیده پول های دیجیتال بانک مرکزی و تأثیر آن بر نظام بانکی و فضای کسب وکار اقتصاد کلان کشور، ویژه نامه ای را در یکی از شماره های آتی فصلنامه علمی – تخصصی روند به موضوع «پول دیجیتال بانک مرکزی» (Central Bank

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد باتوجه به بروز و ظهور پدیده پول های دیجیتال بانک مرکزی و تأثیر آن بر نظام بانکی و فضای کسب وکار اقتصاد کلان کشور، ویژه نامه ای را در یکی از شماره های آتی فصلنامه علمی – تخصصی روند به موضوع «پول دیجیتال بانک مرکزی» (Central Bank Digital Currency) اختصاص دهد.

برچسب ها : ،