تاریخ انتشار : دوشنبه 4 دی 1402 - 10:21
کد خبر : 15146

تأکید مدیرشعب بوشهر بر خدمات دهی مطلوب به مشتریان و مدیریت بهینه منابع و مصارف در شعب

تأکید مدیرشعب بوشهر بر خدمات دهی مطلوب به مشتریان و مدیریت بهینه منابع و مصارف در شعب

جلسه کمیته راهبردی بانک توسعه تعاون استان بوشهر با حضور مدیر شعب ، معاونین مدیریت شعب ، رئیس حوزه حراست و رؤسای شعب استان بوشهر برگزار و بر نظارت، کنترل و برنامه ریزی در جهت مدیریت بهینه منابع و مصارف بانک براساس هدفگذاری ها و برنامه ریزی های صورت گرفته تا پایان سال جاری و

جلسه کمیته راهبردی بانک توسعه تعاون استان بوشهر با حضور مدیر شعب ، معاونین مدیریت شعب ، رئیس حوزه حراست و رؤسای شعب استان بوشهر برگزار و بر نظارت، کنترل و برنامه ریزی در جهت مدیریت بهینه منابع و مصارف بانک براساس هدفگذاری ها و برنامه ریزی های صورت گرفته تا پایان سال جاری و ارائه خدمات شایسته به مشتریان بانک توسعه تعاون تاکید شد .