تاریخ انتشار : چهارشنبه 22 آذر 1402 - 21:39
کد خبر : 14878

برگزاری چهل و سومین نشست کمیته ریسک بانک ملی ایران

برگزاری چهل و سومین نشست کمیته ریسک بانک ملی ایران

چهل و سومین نشست کمیته ریسک بانک ملی ایران با حضور دکتر عزیز نژاد عضو هیات مدیره بانک، شایان آرانی و شاپور محمدی مشاوران مدیرعامل، اعضای کمیته ریسک و برخی از کارشناسان و معاونین ادارات کل مدیریت ریسک برگزار شد. به گزارش آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران، در این جلسه ضمن بررسی

چهل و سومین نشست کمیته ریسک بانک ملی ایران با حضور دکتر عزیز نژاد عضو هیات مدیره بانک، شایان آرانی و شاپور محمدی مشاوران مدیرعامل، اعضای کمیته ریسک و برخی از کارشناسان و معاونین ادارات کل مدیریت ریسک برگزار شد.

به گزارش آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران، در این جلسه ضمن بررسی شاخص ها و سنجه های اندازه گیری ریسک اداره کل مدیریت ریسک در هریک از حوزه های اصلی (ریسک های اعتباری، نقدینگی، بازار و عملیاتی) و بررسی ساختار پروفایل ریسک کلی بانک، اعضای کمیته نقطه نظرات خود را در راستای بهبود شاخص های اندازه گیری ریسک ها در پروفایل ریسک ارائه کردند. 
عزیزنژاد در این جلسه بر حرکت به سمت رویکردهای آینده نگر در اندازه گیری ریسک ها و تعیین شاخص های کلیدی ریسک تاکید کرد.

برگزاری چهل و سومین نشست کمیته ریسک بانک ملی ایران

برگزاری چهل و سومین نشست کمیته ریسک بانک ملی ایران

برگزاری چهل و سومین نشست کمیته ریسک بانک ملی ایران

برگزاری چهل و سومین نشست کمیته ریسک بانک ملی ایران

برگزاری چهل و سومین نشست کمیته ریسک بانک ملی ایران