تاریخ انتشار : سه شنبه 21 آذر 1402 - 22:42
کد خبر : 14849

کاهش مجدد رشد نقدینگی به ۲۶.۲ و پایه پولی به ۳۸.۵ درصد در آبان/ تراز تجاری کشور هم اکنون مثبت ۱۱ میلیارد دلار

کاهش مجدد رشد نقدینگی به ۲۶.۲ و پایه پولی به ۳۸.۵ درصد در آبان/ تراز تجاری کشور هم اکنون مثبت ۱۱ میلیارد دلار

رئیس کل بانک مرکزی در همایش اقتصاد ایران با اشاره به روند نزولی نرخ رشد پایه پولی و رشد نقدینگی گفت: نرخ رشد نقدینگی در آبان به ۲۶.۲ درصد و نرخ رشد پایه پولی هم به ۳۸.۵ درصد کاهش پیدا کرده است. هدف گذاری ما نیز کاهش رشد نقدینگی در پایان سال به سطح کمتر

رئیس کل بانک مرکزی در همایش اقتصاد ایران با اشاره به روند نزولی نرخ رشد پایه پولی و رشد نقدینگی گفت: نرخ رشد نقدینگی در آبان به ۲۶.۲ درصد و نرخ رشد پایه پولی هم به ۳۸.۵ درصد کاهش پیدا کرده است. هدف گذاری ما نیز کاهش رشد نقدینگی در پایان سال به سطح کمتر از ۲۵ درصد و رشد پایه پولی به کمتر از ۳۰ درصد است . این سیاست منجر به کاهش تورم و رفع ناترازی در نظام پولی کشور خواهد شد.

برچسب ها : ،