تاریخ انتشار : سه شنبه 7 آذر 1402 - 16:11
کد خبر : 14449

با حضور مدیرعامل؛ جلسه ارزیابی عملکرد هشت ماهه پست بانک ایران برگزار شد جلسه ارزیابی عملکرد هشت ماهه سال ۱۴۰۲، بعد از ظهر روز سه شنبه ۷ آذرماه با حضور بهزاد شیری مدیر عامل، اعضای هیات مدیره و مدیران ستادی بانک به صورت حضوری و مدیریت شعب استان‌ها و مناطق به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد. ۱۴۰۲-۰۹-۰۷

با حضور مدیرعامل؛ جلسه ارزیابی عملکرد هشت ماهه پست بانک ایران برگزار شد 
		   		جلسه ارزیابی عملکرد هشت ماهه سال ۱۴۰۲، بعد از ظهر روز سه شنبه ۷ آذرماه با حضور بهزاد شیری مدیر عامل، اعضای هیات مدیره و مدیران ستادی بانک به صورت حضوری و مدیریت شعب استان‌ها و مناطق به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.
		    
		 
    
       ۱۴۰۲-۰۹-۰۷

با حضور مدیرعامل؛ جلسه ارزیابی عملکرد هشت ماهه پست بانک ایران برگزار شد جلسه ارزیابی عملکرد هشت ماهه سال ۱۴۰۲، بعد از ظهر روز سه شنبه ۷ آذرماه با حضور بهزاد شیری مدیر عامل، اعضای هیات مدیره و مدیران ستادی بانک به صورت حضوری و مدیریت شعب استان‌ها و مناطق به صورت ویدئو کنفرانس برگزار

با حضور مدیرعامل؛ جلسه ارزیابی عملکرد هشت ماهه پست بانک ایران برگزار شد
جلسه ارزیابی عملکرد هشت ماهه سال ۱۴۰۲، بعد از ظهر روز سه شنبه ۷ آذرماه با حضور بهزاد شیری مدیر عامل، اعضای هیات مدیره و مدیران ستادی بانک به صورت حضوری و مدیریت شعب استان‌ها و مناطق به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

۱۴۰۲-۰۹-۰۷