تاریخ انتشار : یکشنبه 30 مهر 1402 - 13:03
کد خبر : 13383

سی‌وهشتمین نشست کمیته ریسک بانک ملی ایران با موضوع بررسی شاخص‌های ریسک نقدینگی برگزار شد

سی‌وهشتمین نشست کمیته ریسک بانک ملی ایران با موضوع بررسی شاخص‌های ریسک نقدینگی برگزار شد

سی‌وهشتمین نشست کمیته ریسک بانک ملی ایران، با موضوع بررسی گزارشات اداره کل مدیریت ریسک منتهی به شهریور ۱۴۰۲، تعیین ریسک‌های با اهمیت و سنجه‌های کلیدی اندازه‌گیری هریک از آنها، تلفیق ماتریس ریسک با بیانیه کیفی اشتهای ریسک و ارایه نسخه اولیه سامانه ریسک عملیاتی برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از روابط

سی‌وهشتمین نشست کمیته ریسک بانک ملی ایران، با موضوع بررسی گزارشات اداره کل مدیریت ریسک منتهی به شهریور ۱۴۰۲، تعیین ریسک‌های با اهمیت و سنجه‌های کلیدی اندازه‌گیری هریک از آنها، تلفیق ماتریس ریسک با بیانیه کیفی اشتهای ریسک و ارایه نسخه اولیه سامانه ریسک عملیاتی برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران، در این نشست که با حضور دکتر صمد عزیزنژاد، عضو هیات‌مدیره ، امیرمسعود رزازان عضو هیات‌مدیره و معاون مالی بانک ، سعید رضایی رئیس اداره کل مدیریت ریسک و دیگر مسئولان برگزار شد، شاخص‌های ریسک نقدینگی بانک مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین در این نشست تخصصی دکتر شاپور محمدی، دکتر شاهین شایان آرانی به عنوان مشاوران مدیرعامل بانک نیز حضور داشتند و دو بند اول از موضوعات این جلسه  را مورد بررسی‌های کارشناسانه قرار دادند.در ادامه این نشست، گزارش ریسک نقدینگی که از سوی کمیته ریسک بانک ملی ایران ارایه شده بود، مورد بررسی خبرگان این کمیته قرار گرفت.دکتر عزیزنژاد، رییس خبرگان کمیته ریسک، چند موضوع مهم و مطرح شده از سوی اعضای این کمیته را به عنوان پیشنهاد به هیات‌مدیره و برای تصویب آن مطرح کرد که با موافقت حاضران در جلسه مواجه شد.شایان ذکر است؛ در سال ۱۴۰۲ (از ابتدای امسال تا پایان مهرماه) ۱۴ جلسه تخصصی و ۳۸ جلسه از سال گذشته تاکنون توسط کمیته ریسک بانک ملی ایران برگزار و نتایج جلسات فوق در قالب توصیه‌های سیاستی مناسب در راستای مدیریت ریسک به هیات‌مدیره بانک ارایه شده است.

سی‌وهشتمین نشست کمیته ریسک بانک ملی ایران با موضوع بررسی شاخص‌های ریسک نقدینگی برگزار شد

سی‌وهشتمین نشست کمیته ریسک بانک ملی ایران با موضوع بررسی شاخص‌های ریسک نقدینگی برگزار شد

سی‌وهشتمین نشست کمیته ریسک بانک ملی ایران با موضوع بررسی شاخص‌های ریسک نقدینگی برگزار شد

سی‌وهشتمین نشست کمیته ریسک بانک ملی ایران با موضوع بررسی شاخص‌های ریسک نقدینگی برگزار شد

سی‌وهشتمین نشست کمیته ریسک بانک ملی ایران با موضوع بررسی شاخص‌های ریسک نقدینگی برگزار شد