تاریخ انتشار : سه شنبه 18 مهر 1402 - 18:53
کد خبر : 13107

واگذاری کامل سهام شرکت آلی‌شیمی قم از طریق مزایده عمومی

واگذاری کامل سهام شرکت آلی‌شیمی قم از طریق مزایده عمومی

شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) در نظر دارد کل (۱۰۰ درصد) سهام شرکت آلی‌شیمی قم (سهامی خاص) را به شماره ثبت ۱۶۰۷ اصالاتا و وکالتا به صورت یکجا و نقد طی مزایده عمومی واگذار کند. به گزارش آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران، در آگهی منتشر شده شرکت مدیریت

شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) در نظر دارد کل (۱۰۰ درصد) سهام شرکت آلی‌شیمی قم (سهامی خاص) را به شماره ثبت ۱۶۰۷ اصالاتا و وکالتا به صورت یکجا و نقد طی مزایده عمومی واگذار کند.

به گزارش آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران، در آگهی منتشر شده شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر، شرایط این مزایده عمومی را به شماره ثبت ۲۳۴۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵ با موضوع فعالیت تولید محصولات صنعتی شوینده و رنگ و رزین اعلام کرده است. 
بر اساس این اطلاعیه، روش واگذاری سهام شرکت آلی‌شیمی قم به صورت مزایده و ارزش اسمی سهام شرکت به ازای هر سهم مبلغ ۱.۰۰۰ میلیون ریال، همچنین قیمت پایه نقدی بلوک سهام عرضه شده ۱.۵۶۷.۵۹۱ میلیون ریال و سپرده نقدی شرکت در مزایده مذکور معادل ۵درصد قیمت پایه مورد مزایده اعلام شده است.
شرایط مزایده فوق به شرح زیر است:
عرضه سهام به صورت یکجا و نقد انجام می‌گیرد.
قیمت مندرج در آگهی مزایده، قیمت پایه فروش سهام می‌باشد و به قیمت‌های پیشنهادی کمتر از قیمت پایه ترتیب اثر داده نخواهد شد و بالاترین قیمت پیشنهادی به عنوان بهای معامله مبنای تعیین ثمن معامله قرار خواهد گرفت.
متقاضیان برای دریافت اطلاعات بیش‌تر و خرید اسناد مزایده با ارایه فیش بانکی به مبلغ ۵۰ میلیون ریال به شماره حساب ۰۱۰۹۶۴۶۶۹۵ بانک تجارت نزد شعبه سمیه شرقی به نام شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر می‌توانند از تاریخ درج آگهی لغایت روز پنجشنبه مورخ ۲۰ / ۰۷ / ۱۴۰۲ بجز ایام تعطیل از ساعت ۸ تا ۱۴ به آدرس ذیل مراجعه کنند.
سپرده نقدی جهت شرکت در مزایده باید به صورت فیش واریزی نقدی با ضمانتنامه بانکی شرکت در مزایده به انضمام سایر مدارک لازم جهت شرکت در مزایده که به صورت روشن و مشخص نوشته شده است در پاکت دربسته (الف، ب و ج) حداکثر تا ساعت ۱۴ روز پنجشنبه مورخ ۲۰ / ۰۷ / ۱۴۰۲ به نشانی تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، خیابان حق‌شناس، پلاک ۱۰، طبقه دوم، دفتر معاونت مالی اقتصادی و منابع انسانی تسلیم و رسید دریافت شود.
به درخواست‌هایی که بعد از مهلت مقرر فوق‌الذکر، دریافت شود، همچنین درخواست‌های بدون سپرده شرکت در مزایده یا درخواست‌های مشروط، ناقص و بدون امضا و مهر متقاضی ترتیب اثر داده نمی‌شود.
پاکات شرکت در مزایده فوق راس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۲۲ / ۰۷ / ۱۴۰۲ در محل شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر به نشانی فوق، مفتوح و نتایج آن به صورت کتبی ظرف مدت حداکثر ۱۴ روز کاری به برنده مزایده اعلام خواهد شد.
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر در رد یا قبول هر یک و یا رد تمامی پیشنهادات واصله در هر مرحله مختار است.
متقاضیان با شرکت در مزایده به صورت ضمنی اعلام می‌کنند که تمامی تعهدات، بدهی‌ها و آخرین وضعیت مالی، اقتصادی و حقوقی شرکت مورد مزایده را قبول دارند و تبعات و تعهدات ناشی از سهام خریداری شده را به صورت کامل می‌پذیرند و حق هیچگونه اعتراض را در این خصوص ندارند. همچنین هرگونه ادعای احتمالی در زمان حال و آتی از خود را سلب و اسقاط کرده‌اند.
مطالبات شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر از شرکت آلی‌شیمی قم نیز در زمان معامله از خریدار دریافت خواهد شد و هزینه‌های مزایده شامل کارشناسی و آگهی بر عهده برنده مزایده است.