تاریخ انتشار : چهارشنبه 25 مرداد 1402 - 16:37
کد خبر : 11948

با حضور وزیر اقتصاد و اعضای کمیته تخصصی مولدسازی صورت گرفت؛ معرفی ۳۵ فقره از املاک دستگاههای دولتی برای مولدسازی

با حضور وزیر اقتصاد و اعضای کمیته تخصصی مولدسازی صورت گرفت؛ معرفی ۳۵ فقره از املاک دستگاههای دولتی برای مولدسازی

در چهاردهمین جلسه کمیته تخصصی مولدسازی دارایی های دولت که با حضور دکتر سید احسان خاندوزی و اعضای این کمیته در وزارت اقتصاد برگزار شد، ۳۵ فقره از املاک دستگاههای مختلف دولتی جهت بررسی در خصوص نحوه مولد سازی این املاک مطرح و نحوه مولد سازی آنها توسط اعضای حاضر در این نشست مورد ارزیابی

در چهاردهمین جلسه کمیته تخصصی مولدسازی دارایی های دولت که با حضور دکتر سید احسان خاندوزی و اعضای این کمیته در وزارت اقتصاد برگزار شد، ۳۵ فقره از املاک دستگاههای مختلف دولتی جهت بررسی در خصوص نحوه مولد سازی این املاک مطرح و نحوه مولد سازی آنها توسط اعضای حاضر در این نشست مورد ارزیابی و تبادل نظر قرار گرفت.

به گزارش آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران به نقل از  شادا، در چهاردهمین جلسه کمیته تخصصی مولدسازی دارایی های دولت که با حضور دکتر سید احسان خاندوزی و اعضای این کمیته در وزارت اقتصاد برگزار شد، ۳۵ فقره از املاک دستگاههای مختلف دولتی جهت بررسی در خصوص نحوه مولد سازی این املاک مطرح و نحوه مولد سازی آنها توسط اعضای حاضر در این نشست مورد ارزیابی و تبادل نظر قرار گرفت.در این نشست مازاد بودن ۷ فقره ملک واقع در استان های کرمانشاه، مازندران، خوزستان و تهران با بهره برداری شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و ۱ فقره ملک واقع در استان یزد با بهره برداری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مازاد بودن ۱۹ فقره ملک واقع در استان خوزستان با بهره برداری دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مورد بررسی قرار گرفت.همچنین تعیین تکلیف در خصوص مازاد بودن ۲ فقره از املاک سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی و ۳ فقره از املاک اداره کل ثبت اسناد و املاک استان لرستان از دیگر موضاعاتی بود که در چهاردهمین جلسه کمیته تخصصی مولدسازی دارایی های دولت مطرح و مورد تصویب اعضای حاضر در جلسه قرار گرفت.