تاریخ انتشار : یکشنبه 15 مرداد 1402 - 13:39
کد خبر : 11706

برگزاری جلسه کمیته ارتقاء سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در مدیریت شعب بوشهر

برگزاری جلسه کمیته ارتقاء سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در مدیریت شعب بوشهر

در راستای پیشگیری از پیشنهادات مفسده انگیز، جلوگیری از فساد های احتمالی، نظارت و بازرسی دقیق تر در راه مبارزه با فساد اداری ، و همچنین در جهت شناسایی ساز و کار، ارزیابی، مستند سازی و نظام مند شدن اقدامات بانک توسعه تعاون جلسه کمیته ارتقاء سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم با حضور

در راستای پیشگیری از پیشنهادات مفسده انگیز، جلوگیری از فساد های احتمالی، نظارت و بازرسی دقیق تر در راه مبارزه با فساد اداری ، و همچنین در جهت شناسایی ساز و کار، ارزیابی، مستند سازی و نظام مند شدن اقدامات بانک توسعه تعاون جلسه کمیته ارتقاء سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم با حضور معاون بازرسی و رسیدگی به شکایات اداره کل بازرسی ، مدیر و معاونین و رییس حوزه حراست مدیریت شعب استان بوشهر ، رؤسای شعب ، معاونین و رؤسای دوایر اعتباری شعب تابعه استان بوشهر در سالن جلسات اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر بر گزار شد .