تاریخ انتشار : سه شنبه 10 مرداد 1402 - 15:15
کد خبر : 11565

تعطیلی شعب و باجه های پست بانک ایران در روزهای ۱۱ و ۱۲ مرداد ماه جاری در سراسر کشور

تعطیلی شعب و باجه های پست بانک ایران در روزهای ۱۱ و ۱۲ مرداد ماه جاری در سراسر کشور

با عنایت به نامه شماره ۲۴۶۳‏‏/ﻫ ‏‏- ب مورخ ۱۰‏‏/۰۵‏‏/۱۴۰۲ دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی و پیرو موافقت هیأت دولت مبنی بر تعطیلی کلیه ادارات و بانکهای سراسر کشور در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ ۱۱‏‏‏/۰۵‏‏‏/۱۴۰۲لغایت ۱۲‏‏‏/۰۵‏‏‏/۱۴۰۲ ( به مدت دو روز ) ، کلیه ادارات مرکزی ‏‏‏و ستاد مدیریت های شعب استانها و مناطق

با عنایت به نامه شماره ۲۴۶۳‏‏/ﻫ ‏‏- ب مورخ ۱۰‏‏/۰۵‏‏/۱۴۰۲ دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی و پیرو موافقت هیأت دولت مبنی بر تعطیلی کلیه ادارات و بانکهای سراسر کشور در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ ۱۱‏‏‏/۰۵‏‏‏/۱۴۰۲لغایت ۱۲‏‏‏/۰۵‏‏‏/۱۴۰۲ ( به مدت دو روز ) ، کلیه ادارات مرکزی ‏‏‏و ستاد مدیریت های شعب استانها و مناطق تهران و باجه های بانکی تابعه آنان (به استثنای شعب کشیک) در مدت مذکور تعطیل اعلام شد.

 

  
به گزارش آرمان اقتصادی از اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران ؛ بنا بر بخشنامه اعلامی شماره ۱۰۳۱/ ۰۲ /ب مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۰ معاونت سازمان و برنامه ریزی بانک ، بمنظور ایجاد امکان ارائه خدمات بانکی به مشتریان  از طریق درگاههای غیر حضوری و همچنین دستگاههای خودپرداز می بایست به شرح ذیل اقدام شود :
۱‏‏- با توجه به الزام ارائه خدمات غیر حضوری به مشتریان (از قبیل خدمات کارت ،پایا و ساتنا) ، ادارات ستادی ذیربط می بایست نسبت به برقراری کشیک جهت ارائه خدمات پشتیبانی با تشخیص معاونت ‏‏/ مدیریت امور ذیربط اقدام نمایند.
۲ ‏‏- با توجه به ضرورت پولرسانی ، پولگذاری و پشتیبانی از دستگاههای خود پرداز ، مدیریتهای شعب استانها و مناطق و اداره کل خزانه داری و نظامهای پرداخت می بایست تمهیدات لازم از جمله تامین نقدینگی و برقراری کشیک را در ایام مذکور بعمل آورند.
۳‏- فعالیت و کشیک شعب در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ ۱۱، ۱۲ ‏/ ۰۵‏/۱۴۰۲ حسب تشخیص مدیریت شعب استان ‏و منطقه ذیربط صورت پذیرد. ضمناً در شهرستان مرکز استان و شهرستانهای بیش از یک شعبه به استثنای شهر تهران صرفاً یک شعبه به صورت کشیک فعالیت نمایند .
تبصره۱ : شعب کشیک در مدیریت شعب غرب و شرق تهران به تشخیص مدیریت های شعب مذکور می باشد .
تبصره ۲: اداره کل روابط عمومی به منظور پاسخگویی به نیاز های مشتریان و خدمات رسانی به آحاد مردم شعب کشیک منتخب را ار طریق سایت بانک به اطلاع عموم برساند.