تاریخ انتشار : دوشنبه 9 مرداد 1402 - 12:02
کد خبر : 11524

شماره تیرماه نشریه ارتباط ایران زمین منتشر شد

شماره تیرماه نشریه ارتباط ایران زمین منتشر شد

سخن سردبیر: ضرورت بازاریابی نوین در نظام بانکداری کشور بانک ها برای حضور موثر در بازارهای مالی، ناگزیر هستند از بازاریابی استفاده کنند تا از رقبای خود پیشی بگیرند گزارش کامل از اولین جلسه شورای مدیران بانک ایران زمین در سال ۱۴۰۲ رشد ۳۶ درصدی کاربران بانکداری دیجیتال بانک ایران زمین ساعات جدید فعالیت شعب

سخن سردبیر: ضرورت بازاریابی نوین در نظام بانکداری کشور

بانک ها برای حضور موثر در بازارهای مالی، ناگزیر هستند از بازاریابی استفاده کنند تا از رقبای خود پیشی بگیرند
گزارش کامل از اولین جلسه شورای مدیران بانک ایران زمین در سال ۱۴۰۲
رشد ۳۶ درصدی کاربران بانکداری دیجیتال بانک ایران زمین
ساعات جدید فعالیت شعب بانک در فصل گرم سال
گزارش دوره مدیریت ریسک عملیاتی در بانک
انتصابات در بانک ایران زمین
گزارش اخبار استان ها، پرونده، بانک های جهانی، دانستنی، ایران شناسی، سلامت، ایران زمین در رسانه ها، از دیگر قسمت های جذاب نشریه ارتباط ایران زمین است.
برای دریافت نشریه ارتباط ایران زمین روی فایل کلیک کنید