تاریخ انتشار : سه شنبه 3 مرداد 1402 - 10:45
کد خبر : 11405

برگزاری دومین جلسه کمیته مضمون مدیریت بهینه منابع و تسهیلات

برگزاری دومین جلسه کمیته مضمون مدیریت بهینه منابع و تسهیلات

در دومین جلسه کمیته مضمون مدیریت بهینه منابع و تسهیلات، دستاوردهای کلیدی و ارزنده پروژه‌های استراتژیک بانک مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران، دومین جلسه کمیته مضمون مدیریت بهینه منابع و تسهیلات که با حضور نصرت الله شهبازی معاون اعتباری بانک و مالک مضمون مذکور،

در دومین جلسه کمیته مضمون مدیریت بهینه منابع و تسهیلات، دستاوردهای کلیدی و ارزنده پروژه‌های استراتژیک بانک مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران، دومین جلسه کمیته مضمون مدیریت بهینه منابع و تسهیلات که با حضور نصرت الله شهبازی معاون اعتباری بانک و مالک مضمون مذکور، روسا و کارشناسان ادارات متولی پروژه‌ها و دبیری اداره کل تحقیقات و مدیریت استراتژیک برگزار شد؛ دستاوردهای کلیدی و ارزنده پروژه‌های استراتژیک بانک مطابق با زمان بندی پروژه ها رصد شد.  
شهبازی، معاون اعتباری و مالک مضمون یاد شده با اشاره به اهمیت دستیابی به اهداف مضمون، پیشبرد پروژه ها مطابق با زمان بندی را برای بانک بسیار حیاتی خواند و بر پیگیری پروژه ها در بازه های زمانی کوتاه تر خواستار شد. در پایان این جلسه روسای ادارات و مدیران پروژه با تشریح دستاوردهای حاصله؛ تعهدات خود را با عنایت به فعالیت های باقیمانده پروژه ها اظهار کردند .

برگزاری دومین جلسه کمیته مضمون مدیریت بهینه منابع و تسهیلات

برگزاری دومین جلسه کمیته مضمون مدیریت بهینه منابع و تسهیلات

برگزاری دومین جلسه کمیته مضمون مدیریت بهینه منابع و تسهیلات

برگزاری دومین جلسه کمیته مضمون مدیریت بهینه منابع و تسهیلات

برگزاری دومین جلسه کمیته مضمون مدیریت بهینه منابع و تسهیلات

برگزاری دومین جلسه کمیته مضمون مدیریت بهینه منابع و تسهیلات