تاریخ انتشار : سه شنبه 6 تیر 1402 - 10:53
کد خبر : 10740

مدیر ریسک بانک صنعت و معدن: مدیریت ریسک با در نظر گرفتن مکانیسم های پویای طراحی شده در پیوند با اهداف استراتژیک و برنامه راهبردی بانک پیاده سازی می شود

مدیر ریسک بانک صنعت و معدن: مدیریت ریسک با در نظر گرفتن مکانیسم های پویای طراحی شده در پیوند با اهداف استراتژیک و برنامه راهبردی بانک پیاده سازی می شود

نظر به اهمیت کار مدیریت ریسک در بانک صنعت و معدن و برای آشنایی با نحوه عملکرد این مدیریت، روابط عمومی بانک صنعت و معدن در مصاحبه با مسعود باغستانی میبدی مدیر ریسک این بانک در خصوص برنامه ها و سیاست های این مدیریت، جهت تحقق شعار سال و سیاست های کلان دولت و اجرای

نظر به اهمیت کار مدیریت ریسک در بانک صنعت و معدن و برای آشنایی با نحوه عملکرد این مدیریت، روابط عمومی بانک صنعت و معدن در مصاحبه با مسعود باغستانی میبدی مدیر ریسک این بانک در خصوص برنامه ها و سیاست های این مدیریت، جهت تحقق شعار سال و سیاست های کلان دولت و اجرای برنامه راهبردی بانک در سال ۱۴۰۲ ” مهار تورم و رشد تولید” به گفتگو نشسته است که مشروح آن در ادامه می آید؛

۱-    برنامه ها و سیاست های مدیریت ریسک، جهت تحقق شعار سال و سیاست های کلان دولت و اجرای برنامه راهبردی بانک پیرامون چه مواردی است؟
زمانی می توان گفت مدیریت ریسک در بانک به نحو مطلوبی پیاده سازی شده است که پیوندی قوی بین مکانیسم های پویای طراحی شده در چارچوب اشتهای ریسک و روند بودجه بندی و تدوین برنامه های عملیاتی کسب و کار سالانه با در نظر گرفتن اهداف استراتژیک و برنامه راهبردی بانک برقرار شود. در این ارتباط مراحل بلوغ حوزه سیاستها و راهبردها را می توان به شرح ذیل در نظر گرفت:
تدوین رویه ها و دستورالعمل های اجرایی و توصیه هایی در خصوص رعایت اصول بهداشت ریسکها
مطالعات کلی و اولیه جهت تهیه سند اشتهای انواع ریسکها
تعریف و تعیین شاخصهای کمی و کیفی اشتهای انواع ریسکها در سطح کل بانک و در مرحله بعد به تفکیک  واحدهای مختلف
تهیه داشبورد مدیریتی و پایش مستمر مشخصه ریسک های مختلف 
پیش بینی های لازم برای نقض حدود و طراحی نظام انگیزشی مرتبط با ریسک پذیری و خود کنترلی کارکنان
پیوند چارچوب اشتهای ریسکهای مختلف با بودجه و راهبردهای کسب و کار و برنامه های عملیاتی و منابع و مصارف
در حال حاضر بانک صنعت و معدن در زمینه مدیریت ریسک اعتباری در مرحله چهارم بلوغ سیاستها و راهبردها، در زمینه ریسکهای عملیاتی و نقدینگی در مرحله سوم و در زمینه ریسک بازار در مرحله دوم بلوغ قرار دارد و مقرر است طی یک برنامه زمانی ۵ ساله، گام به گام تمامی مراحل بلوغ را طی کند.

۲-    اهم فعالیت ها و اقدامات انجام شده در این مدیریت را تشریح بفرمایید؟
بر اساس سند برنامه راهبردی پنجم ۱۴۰۴-۱۴۰۰ و نظامنامه مدیریت ریسک بانک، یکی از وظایف واحد مدیریت ریسک، تعیین میزان اشتهای ریسک بانک به منظور برنامه‌ریزی برای تعیین استراتژی مواجهه با آن ریسک و تهیه سند اشتهای ریسک بانک (حدود شاخص های مشخص شده در چارچوب اشتهای ریسک اعتباری) می باشد. سند اشتهای ریسک اعتباری از سال ۱۳۹۹ تاکنون در سه مقطع، تدوین و به تصویب هیئت مدیره بانک رسیده است.
در این سند شاخص های کمّی به عنوان شاخص های اصلی ریسک اعتباری تعیین شده و با توجه به ظرفیت ریسک اعتباری بانک که به معنای حداکثر میزان ریسکی است که بانک می تواند با توجه به سطح فعلی منابع خود قبل از نقض محدودیت های تعیین شده توسط سرمایه نظارتی و تعهدات خود در قبال سپرده گذاران، سیاست گذاران، سهامداران و همچنین سایر مشتریان و ذینفعان دیگر تحمل کند، حدود آستانه شاخص ها از نظر قرار گیری در وضعیت‌های قابل قبول، احتیاطی، هشدار، خطرناک مشخص گردیده است. واحدهای کنترل کننده شاخص¬ها، مقدار مشخصه ریسک شاخص¬های کلیدی را به صورت ماهانه بررسی و کنترل کرده و گزارش اقدامات انجام شده، به صورت ماهانه در کمیته ریسک مطرح می گردد. مهم ترین موضوعات و اهدافی که در سند اشتهای ریسک اعتباری دنبال می شود، کنترل و کاهش میزان مطالبات غیرجاری بانک، جلوگیری از بحرانی شدن وضعیت تعهدات بانک و نیز پایش وضعیت وثایق بانک می باشد.
اقدام دیگری که در حوزه ریسک اعتباری صورت گرفته، تهیه گزارش تحلیلی از ریسک تمرکز بانک به تفکیک مشتریان حقیقی و حقوقی، نوع تسهیلات، مناطق جغرافیایی، شعب، نوع صنعت و وثایق بانک می باشد.
در حوزه ریسک عملیاتی نیز واحد ریسک با همکاری دانشگاه امیرکبیر توانسته است در قالب پروژه ریسک عملیاتی، کلیه ریسکهای فرایندهای بانک در بخش های مختلف اعم از اعطای تسهیلات، جذب منابع داخلی، خدمات بانکی ریالی و ارزی، بانکداری الکترونیک، سرمایه انسانی، آموزش و پژوهش، فناوری اطلاعات و ارتباطات را احصا نموده و با برگزاری جلسات متعدد با واحدهای مربوطه، ریسکهای محدوده خطرناک مشخص شده و برای آنها اقدامات کنترلی ویژه ای در نظر گرفته شده است.
علاوه بر موارد فوق، تهیه گزارش نسبت اوراق خزانه به سپرده های بانک، بررسی وضعیت باز ارزی بانک، تحلیل نوسانات پرتفولیوی تسهیلات بانک با استفاده از مدل VaR، پایش و به روزرسانی وضعیت ریسک شرکتهای تابعه بانک و تهیه گزارش رتبه بندی اعتباری بانکها بر اساس الگوی CAMELS نیز از جمله اقدامات دیگری است که در واحد مدیریت ریسک صورت گرفته است.

۳- چالش ها و مشکلات و موانع در مسیر فعالیت مدیریت ریسک بانک چه مواردی است؟
اصلی ترین چالش های پیش روی مدیریت ریسک، کمبود نیروی انسانی متخصص و نداشتن سامانه های مرتبط می باشد که سبب می‌شود بخشی از اهداف و برنامه ها با کندی پیش رود.

۴- انتظار شما از همکاران ستاد و شعب در تحقق موارد یادشده چیست؟
   بی شک بدون هماهنگی و ارتباط موثر بین کلیه واحدهای بانک، اهداف و برنامه های مدیریت ریسک به طور کامل و اثربخش محقق نخواهد شد. از اینرو به طور کلی از همکاران در کلیه سطوح بانک انتظار می رود که ضمن استفاده از سیستم های اطلاعاتی بانک برای پشتیبانی مدیریت ریسک، از مسیرهای اطلاع رسانی برای گزارشگری ریسک بانک استفاده کنند.  علاوه بر این، اصلی ترین انتظارات واحد مدیریت ریسک از واحدهای همکار به شرح زیر می باشد:
اجرای اقدامات کنترلی مشخص شده در کمیته های فرعی ریسک توسط واحدهای مسئول
پایبندی کلیه کارکنان اعتباری ستاد و شعب به محدودیتهای تعیین شده در سند اشتهای ریسک اعتباری
همکاری رابطین ریسک واحدها اعم از ستاد و شعب در راستای شناسایی ریسکهای عملیاتی جدید و پایش ریسکهای موجود
همکاری واحد روابط عمومی در خصوص فرهنگ سازی ریسک