تاریخ انتشار : سه شنبه 30 خرداد 1402 - 16:36
کد خبر : 10596

برگزاری دومین نشست شورای عالی سیاست گذاری پژوهش

برگزاری دومین نشست شورای عالی سیاست گذاری پژوهش

دومین نشست شورای عالی سیاست گذاری پژوهش با حضور عباس شفیعی رئیس هیات مدیره و صمد عزیزنژاد عضو هیات مدیره بانک ملی ایران برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران، عباس شفیعی رئیس هیات مدیره در این نشست بر ارزیابی دقیق عملکرد طرح های پژوهشی در دست اجرا،

دومین نشست شورای عالی سیاست گذاری پژوهش با حضور عباس شفیعی رئیس هیات مدیره و صمد عزیزنژاد عضو هیات مدیره بانک ملی ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران، عباس شفیعی رئیس هیات مدیره در این نشست بر ارزیابی دقیق عملکرد طرح های پژوهشی در دست اجرا، تاکید کرد.
صمد عزیزنژاد عضو هیات مدیره نیز رویکرد درست بانک به امر پژوهش و آگاهی نسبت به ثمرات آن را لازمه نتیجه بخش بودن این طرح ها دانست.حامدرضا فقیهیان علیرضائی رئیس اداره کل تحقیقات و مدیریت استراتژیک نیز در این نشست گزارشی از اجرای مصوبات نخستین نشست شورای عالی سیاست گذاری پژوهش ارائه داد و وضعیت پروژه های پژوهشی بانک مورد بررسی حاضران قرار گرفت.

برگزاری دومین نشست شورای عالی سیاست گذاری پژوهش

برگزاری دومین نشست شورای عالی سیاست گذاری پژوهش

برگزاری دومین نشست شورای عالی سیاست گذاری پژوهش