تاریخ انتشار : پنجشنبه 11 خرداد 1402 - 13:56
کد خبر : 10204

ارتقای درجه شعب مرکزی ، لیان و کنگان بانک توسعه تعاون بوشهر

ارتقای درجه شعب مرکزی ، لیان و کنگان بانک توسعه تعاون بوشهر

در راستای تلاش مضاعف کارکنان درجهت عملیاتی نمودن برنامه ها و شاخص های موثر در ارزیابی شعب ، درجه سه شعبه از شعب تابعه مدیریت بانک توسعه تعاون استان بوشهر ارتقاء یافت .

در راستای تلاش مضاعف کارکنان درجهت عملیاتی نمودن برنامه ها و شاخص های موثر در ارزیابی شعب ، درجه سه شعبه از شعب تابعه مدیریت بانک توسعه تعاون استان بوشهر ارتقاء یافت .