تاریخ انتشار : چهارشنبه 10 خرداد 1402 - 0:06
کد خبر : 10153

برگزاری کارگاه های بازآموزی قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در استان کرمان

برگزاری کارگاه های بازآموزی قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در استان کرمان

کارگاه های بازآموزی قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای مدیران واحدهای ستادی و رؤسای حوزه ها و شعب اداره امور شعب استان کرمان با حضور عبدالله آبسواران رئیس اداره امور شعب استان، مسئولان اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ، اساتید مجرب و کارشناسان امر برگزار شد. به گزارش

کارگاه های بازآموزی قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای مدیران واحدهای ستادی و رؤسای حوزه ها و شعب اداره امور شعب استان کرمان با حضور عبدالله آبسواران رئیس اداره امور شعب استان، مسئولان اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ، اساتید مجرب و کارشناسان امر برگزار شد.

به گزارش آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران ، این کارگاه های آموزشی در دو بخش مجزا برای واحدهای صف و ستاد برگزار و ضرورت اشراف و توسعه سطح آگاهی کارکنان نسبت به قوانین مبارزه با پولشویی و رعایت این قوانین در انجام عملیات بانکی درواحدهای مختلف بانک، تبیین شد.
در این کارگاه آموزشی آثار مخرب جرم پولشویی بر ‌اقتصاد کشورهای در حال توسعه ، ایجاد بحران ها و  مخاطرات اقتصادی و سیاسی جدی در این کشورها تشریح و بر لزوم رعایت قوانین مبارزه با این عمل مجرمانه که در زمره جرائم سازمان یافته است؛ تاکید شد.در پایان نیز اساتید حاضر در این کارگاه ها ضمن واکاوی آخرین دستورالعمل های  بانک مرکزی ج.ا.ا در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم  ؛ عواقب حقوقی و قضایی ناشی ازعدم رعایت مفاد دستورالعمل یادشده را مطرح کردند  و  از مسئولان شعب خواستند تا در جهت رعایت دقیق قوانین مصوب در این رابطه اهتمام ویژه داشته باشند.

برگزاری کارگاه های بازآموزی قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در استان کرمان

برگزاری کارگاه های بازآموزی قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در استان کرمان

برگزاری کارگاه های بازآموزی قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در استان کرمان

دریافت شماره شبا بولتن اخبار بانک کامل ترین اخبار بیمه کامل ترین اخبار بیمه اخبار وام و تسهیلات

پیشنهادی