وزیر صنعت معدن و تجارت

  • ۴ اولویت صنعتی در ۹۷

    متولی صنعت کشور، برنامه‌ها و عملیات وزارتخانه متبوعش درخصوص چهار حوزه «معدن و صنایع معدنی»، «نوسازی صنایع»، «نوسازی ناوگان حمل…

    متن کامل »
  • فرمول جدید برای وثیقه وام تولید

    روند اجرای طرح‌ها و برنامه‌های اولویت دار دولت در حوزه‌های مهم اقتصادی از جمله تولید، تجارت و توسعه اشتغال پایدار…

    متن کامل »