پرداخت بیش از ۶۶۰۰ میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک توسعه تعاون استان البرز

پرداخت بیش از ۶۶۰۰ میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک توسعه تعاون استان البرز

طی سه ماهه نخست سال جاری بیش از ۶۶۴۵ میلیارد ریال تسهیلات در قالب ۱۳۰۰ فقره پرونده اعتباری به بخشهای مختلف اقتصادی استان شامل صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، اشتغالزایی ، ازدواج و حمایت از معرفی شدگان نهادهای حمایتی تسهیلات پرداخت گردیده است.

مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ایجاد کارگروه ویژه برای بهبود حال کارگران در کشور خبر داد/ شیخ حسینی مدیرعامل بانک توسعه تعاون :  خط ویژه اعتباری هشت هزار میلیارد تومانی برای راه اندازی تعاونی ها

مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ایجاد کارگروه ویژه برای بهبود حال کارگران در کشور خبر داد/ شیخ حسینی مدیرعامل بانک توسعه تعاون : خط ویژه اعتباری هشت هزار میلیارد تومانی برای راه اندازی تعاونی ها

مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ایجاد کارگروه ویژه برای بهبود حال کارگران در کشور خبر داد/ شیخ حسینی مدیرعامل بانک توسعه تعاون : خط ویژه اعتباری هشت هزار میلیارد تومانی برای راه اندازی تعاونی ها

شهید رئیسی تمام توان،تجربه و آبروی خود را برای سربلندی ایران ، اسلام و خدمت به مردم گذاشته بود/ساختمان مرکزی بانک توسعه تعاون به نام شهید رئیسی نام گذاری شد

شهید رئیسی تمام توان،تجربه و آبروی خود را برای سربلندی ایران ، اسلام و خدمت به مردم گذاشته بود/ساختمان مرکزی بانک توسعه تعاون به نام شهید رئیسی نام گذاری شد

شهید رئیسی تمام توان،تجربه و آبروی خود را برای سربلندی ایران ، اسلام و خدمت به مردم گذاشته بود/ساختمان مرکزی بانک توسعه تعاون به نام شهید رئیسی نام گذاری شد

جذب منابع ارزان قیمت از اولویت های اصلی بانک توسعه تعاون بوشهر درسال جاری است

جذب منابع ارزان قیمت از اولویت های اصلی بانک توسعه تعاون بوشهر درسال جاری است

سید علمدار شایان، مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان بوشهر در جلسه کمیته راهبردی استان که با حضور رؤسای شعب ، معاونین مدیریت شعب ، رییس حوزه حراست استان و کارکنان مدیریت شعب استان برگزار شد،جذب منابع ارزان قیمت را از اولویت‌های اساسی و اصلی بانک و زمینه ساز کاهش قیمت تمام شده پول و