تاریخ انتشار : پنجشنبه 28 اردیبهشت 1402 - 6:18
کد خبر : 9859

آغاز بکار همایش تبیین دیدگاه ها و ارائه راهکارهای روسای حوزه های بانک ملی ایران در ‏سراسر کشور ‏

آغاز بکار همایش تبیین دیدگاه ها و ارائه راهکارهای روسای حوزه های بانک ملی ایران در ‏سراسر کشور ‏

با حضور اعضای هیات عامل، معاونان و روسای ادارات کل و حوزه های سراسر کشور نخستین همایش ‏تبیین دیدگاه ها و ارائه راهکارهای روسای حوزه های بانک ملی ایران در سراسر کشور در چارچوب ‏سیاست های سال جاری در بابلسر آغاز بکار کرد.‏ به گزارش آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران، در این

با حضور اعضای هیات عامل، معاونان و روسای ادارات کل و حوزه های سراسر کشور نخستین همایش ‏تبیین دیدگاه ها و ارائه راهکارهای روسای حوزه های بانک ملی ایران در سراسر کشور در چارچوب ‏سیاست های سال جاری در بابلسر آغاز بکار کرد.‏

به گزارش آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران، در این همایش دو روزه با برگزاری پنل ها و کارگروه های ‏تخصصی  ضمن بیان دیدگاه ها و ارائه نظرات از سوی روسای حوزه های سراسر کشور، موضوعات و ‏سوالات مطرح شده مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.‏
در این همایش نیز با حضور و تحت نظر معاونان و مدیران ارشد بانک کارگروه های تخصصی هشت گانه ‏نظیر بازاریابی، فناوری، منابع انسانی، اعتباری، پیگیری و وصول مطالبات، ارزی، مالی و پشتیبانی و بازار ‏سرمایه برگزار خواهد شد تا برای مسائل و موضوعات مختلف مطرح شده در حوزه صف و ستاد، ‏راهکارهای لازم ارائه شود.‏همچنین، بررسی عملکرد حوزه های سراسر کشور از دیگر بخش های این همایش دو روزه است.‏

آغاز بکار همایش تبیین دیدگاه ها و ارائه راهکارهای روسای حوزه های بانک ملی ایران در ‏سراسر کشور ‏

آغاز بکار همایش تبیین دیدگاه ها و ارائه راهکارهای روسای حوزه های بانک ملی ایران در ‏سراسر کشور ‏

آغاز بکار همایش تبیین دیدگاه ها و ارائه راهکارهای روسای حوزه های بانک ملی ایران در ‏سراسر کشور ‏

آغاز بکار همایش تبیین دیدگاه ها و ارائه راهکارهای روسای حوزه های بانک ملی ایران در ‏سراسر کشور ‏

آغاز بکار همایش تبیین دیدگاه ها و ارائه راهکارهای روسای حوزه های بانک ملی ایران در ‏سراسر کشور ‏

آغاز بکار همایش تبیین دیدگاه ها و ارائه راهکارهای روسای حوزه های بانک ملی ایران در ‏سراسر کشور ‏