تاریخ انتشار : شنبه 23 اردیبهشت 1402 - 16:20
کد خبر : 9738

تقدیر مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت امور اقتصادی و دارایی از میز ارتباطات مردمی (میز خدمت) پست بانک ایران

تقدیر مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت امور اقتصادی و دارایی از میز ارتباطات مردمی (میز خدمت) پست بانک ایران

میز ارتباطات مردمی (میز خدمت) پست بانک ایران بر اساس ارزیابی مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت امور اقتصادی و دارایی شایسته تقدیر شد. بر اساس ارزیابی و اعلام این مرکز؛ در محل میز خدمت پست بانک ایران، سامانه های اتوماسیون اداری، سامد، شکایت بازرسی کل کشور و رسیدگی به شکایات فعال

میز ارتباطات مردمی (میز خدمت) پست بانک ایران بر اساس ارزیابی مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت امور اقتصادی و دارایی شایسته تقدیر شد.

بر اساس ارزیابی و اعلام این مرکز؛ در محل میز خدمت پست بانک ایران، سامانه های اتوماسیون اداری، سامد، شکایت بازرسی کل کشور و رسیدگی به شکایات فعال می باشد که در مجموع فعالیت این میز به صورت منسجم، فعال و به روز رسانی شده قابل تقدیر است و این در حالی است که علی رغم کمبود نیروی انسانی مدیران این بانک با بهره گیری از برنامه های متعدد و نصب سیستم های مورد نیاز تمام امورات را به روز رسانی و در دسترس ارباب رجوع و کاربردی قرار دادند.