تاریخ انتشار : چهارشنبه 20 اردیبهشت 1402 - 7:36
کد خبر : 9636

سومین جلسه کمیته مضمون مدیریت بهینه منابع و تسهیلات

سومین جلسه کمیته مضمون مدیریت بهینه منابع و تسهیلات

سومین جلسه کمیته مضمون مدیریت بهینه منابع و تسهیلات برگزار شد به گزارش آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران، سومین جلسه کمیته مضمون مدیریت بهینه منابع و تسهیلات با حضور نصرت اله شهبازی معاون اعتباری و مالک مضمون مذکور ، روسا و کارشناسان ادارات متولی پروژه‌ها برگزار و راهکارهای اجرایی به منظور تسریع

سومین جلسه کمیته مضمون مدیریت بهینه منابع و تسهیلات برگزار شد

به گزارش آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران، سومین جلسه کمیته مضمون مدیریت بهینه منابع و تسهیلات با حضور نصرت اله شهبازی معاون اعتباری و مالک مضمون مذکور ، روسا و کارشناسان ادارات متولی پروژه‌ها برگزار و راهکارهای اجرایی به منظور تسریع پیشبرد پروژه‌ها ارائه شد.      
در این نشست، گزارش پیشرفت پروژه‌ها و اقدامات استراتژیک “عملیاتی سازی و راه اندازی کارکردهای اصلی ALM ، محاسبه سود و زیان واقعی شعب، طراحی مدل پویا برای تعیین نرخ های مازاد منابع و مصارف واحدها و استقرار سامانه مربوطه” با تولیت اداره کل حسابداری مدیریت و بودجه، “شناسایی سپرده های توافقی موجود و یا جدید و انتقال آنها به شعب مستقر در مناطق آزاد” با تولیت اداره کل حسابداری مالی، “تامین مالی زنجیره‌ای‌، رتبه بندی داخلی مشتریان، ساز و کار و فرآیند اعتبارسنجی مطلوب در بانک، تدوین ساز و کار لازم جهت اعطای تسهیلات تکلیفی متناسب با عملکرد شبکه بانکی کشور و منشور حقوق اعتباری مشتریان” با تولیت اداره کل اعتبارات،  تهیه و بروز رسانی پرتفوی اعتباری بانک با تولیت اداره کل بررسی طرح‌ها، بازنگری فرآیند نظارت بر اعطای تسهیلات با تولیت اداره برنامه‌ریزی و نظارت اعتباری، ارائه و مورد بررسی قرار گرفتند.