تاریخ انتشار : یکشنبه 10 اردیبهشت 1402 - 18:21
کد خبر : 9528

بررسی زمینه های همکاری و تعامل بانک توسعه تعاون با شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک بوشهر

بررسی زمینه های همکاری و تعامل بانک توسعه تعاون با شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک بوشهر

در نشست مشترک مدیرشعب بانک توسعه تعاون استان بوشهر با شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان زمینه های همکاری و تعامل دوجانبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در نشست مشترک مدیرشعب بانک توسعه تعاون استان بوشهر با شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان زمینه های همکاری و تعامل دوجانبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.