تاریخ انتشار : سه شنبه 29 فروردین 1402 - 14:29
کد خبر : 9343

برگزاری جلسه هم اندیشی بانک توسعه تعاون استان البرز و مجموعه شرکت های داروسازی سها

برگزاری جلسه هم اندیشی بانک توسعه تعاون استان البرز و مجموعه شرکت های داروسازی سها

جلسه هم اندیشی در خصوص تبیین و تشریح خدمات بانک توسعه تعاون و نحوه ارتقای سطح همکاری های فی مابین بانک و مجموعه شرکت های داروسازی سها در سالن جلسات شرکت های فوق برگزار و درخصوص راه های گسترش همکاری و ارائه خدمات بانکی مذاکراتی به عمل آمد.

جلسه هم اندیشی در خصوص تبیین و تشریح خدمات بانک توسعه تعاون و نحوه ارتقای سطح همکاری های فی مابین بانک و مجموعه شرکت های داروسازی سها در سالن جلسات شرکت های فوق برگزار و درخصوص راه های گسترش همکاری و ارائه خدمات بانکی مذاکراتی به عمل آمد.