تاریخ انتشار : شنبه 22 مرداد 1401 - 12:41
کد خبر : 920

قدردانی استاندار گلستان از عملکرد بانک کشاورزی

قدردانی استاندار گلستان از عملکرد  بانک کشاورزی

دکتر علی محمدزنگانه  استاندار گلستان، از عملکرد مطلوب  بانک کشاورزی در اعطای تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) قدردانی کرد . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان گلستان، زنگانه از عملکرد مطلوب بانک کشاورزی استان  در استفاده از کلیه ظرفیت های بانک در مسیر پیشبرد برنامه های تولید ،

دکتر علی محمدزنگانه  استاندار گلستان، از عملکرد مطلوب  بانک کشاورزی در اعطای تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) قدردانی کرد .

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان گلستان، زنگانه از عملکرد مطلوب بانک کشاورزی استان  در استفاده از کلیه ظرفیت های بانک در مسیر پیشبرد برنامه های تولید ، اشتغال و جذب ،تخصیص و اعطای تسهیلات اشتغالزایی در کمیته امداد امام خمینی (ره)  قدردانی و تشکر کرد.

شایان ذکر است بانک کشاورزی استان گلستان درسال ۱۴۰۰ مبلغ ۳۹۳ میلیارد ریال تسهیلات از محل بند “ب” تبصره ۱۶ قانون بودجه به ۶۶۵ نفر از افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی پرداخت کرده است.