تاریخ انتشار : یکشنبه 20 فروردین 1402 - 10:40
کد خبر : 9042

از تو حرکت ، از خدا برکت

از تو حرکت ، از خدا برکت

از کارتخوان های شرکت پرداخت الکترونیک سداد با حساب بانک ملی ایران استفاده کنید و از تسهیلات جذاب با نرخ صفر تا ۱۸ درصد بهره مند شوید. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران، پذیرندگان شرکت پرداخت الکترونیک سداد می توانند در صورت حفظ سطح عملکرد خود، با ضریب سه

از کارتخوان های شرکت پرداخت الکترونیک سداد با حساب بانک ملی ایران استفاده کنید و از تسهیلات جذاب با نرخ صفر تا ۱۸ درصد بهره مند شوید.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران، پذیرندگان شرکت پرداخت الکترونیک سداد می توانند در صورت حفظ سطح عملکرد خود، با ضریب سه برابر
مانده حساب و در صورت ارتقاء، برای میزان مانده حساب ارتقاء یافته با ضریب پنج
برابر مانده حساب، تسهیلات دریافت کنند. زمان دریافت این تسهیلات پس از شش ماه تداوم همکاری (برای
اخذ تسهیلات سه ساله) و یا سه ماه تداوم همکاری (برای اخذ تسهیلات یک ساله) از
طریق تمامی شعب بانک ملی در سراسر کشور است.

لازم به ذکر است، میزان ارتقاء در مقایسه با سطح عملکرد شش
ماه قبل از شروع طرح (یکم آذر ۱۴۰۱) با شرط حداقل ۵۰ میلیون مانده حساب محاسبه می شود.
بطور مثال، اگر متوسط مانده حساب یک پذیرنده در شش ماه قبل از شروع طرح برابر ۵۰ میلیون
تومان باشد و این پذیرنده طی سه ماه پس از شروع طرح، سطح عملکرد مانده حساب خود را
به ۳۰۰ میلیون تومان ارتقاء دهد و شرط مبلغ تراکنش را نیز داشته باشد، به میزان سه
برابر ۵۰ میلیون تومان و پنج برابر ۲۵۰ میلیون تومان، معادل یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون
تومان تسهیلات دریافت می‌کند.