تاریخ انتشار : شنبه 19 فروردین 1402 - 17:32
کد خبر : 9023

شیوه نامه کمیته اعتبارات و سرمایه گذاری پست بانک ایران تصویب و ابلاغ شد

شیوه نامه کمیته اعتبارات و سرمایه گذاری پست بانک ایران تصویب و ابلاغ شد

پست بانک ایران به منظور بهبود فرآیند تصمیم گیری و استفاده بهینه از منابع بانک، شیوه نامه کمیته اعتبارات و سرمایه گذاری را با هدف بررسی و تصویب پیشنهادات اعتباری و سرمایه گذاری در چارچوب سیاست ها و ضوابط اعتباری مصوب و حدود اختیارات تفویضی و رسیدگی به تسهیلات و تعهدات کلان بانک تصویب و

پست بانک ایران به منظور بهبود فرآیند تصمیم گیری و استفاده بهینه از منابع بانک، شیوه نامه کمیته اعتبارات و سرمایه گذاری را با هدف بررسی و تصویب پیشنهادات اعتباری و سرمایه گذاری در چارچوب سیاست ها و ضوابط اعتباری مصوب و حدود اختیارات تفویضی و رسیدگی به تسهیلات و تعهدات کلان بانک تصویب و ابلاغ کرد.

به گزارش آرمان اقتصادی از اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، بر اساس این شیوه نامه که توسط معاونت سازمان و برنامه ریزی بانک تدوین و ابلاغ شده است، بررسی پیش نویس سیاست ها و ضوابط اعتباری سالانه بانک و پیشنهاد به هیات مدیره، بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواستهای اعتباری بالاتر از حدود اختیار استانها و مناطق و صدور مجوز مربوطه به استان / منطقه همچنین حسب مورد ارجاع درخواستهای تسهیلات و تعهدات کلان بالاتر از حدود اختیار کمیته به هیات مدیره به عنوان بالاترین رکن اعتباری بانک و اخذ و ابلاغ مصوبات هیات مدیره به واحد متقاضی و بررسی گزارش های نظارتی طرح های تسهیلاتی و رسیدگی و رصد مصرف تسهیلات از جمله تسهیلات کلان و ارائه گزارش به مدیرعامل از جمله وظایف و مسئولیتهای کمیته مذکور است. 
بنا بر این گزارش: این کمیته مشتمل بر ۱۰ نفر با ترکیب؛ رییس، عضو و حسب مورد عضو و دبیر از معاونت های اعتباری و بین الملل و مالی و سرمایه گذاری، امور شعب استانها و بازاریابی و مدیر امور شعب تهران و ادارات کل حقوقی، مدیریت ریسک، امور بین الملل، اعتبارات، بررسی و ارزیابی طرح ها و تامین مالی طرح های نوآورانه است که در صورت لزوم کمیته می تواند از واحدهای ذیربط یا متخصص برون سازمانی بدون حق رای دعوت به عمل آورد.
همچنین کمیته می بایست گزارش عملکرد خود بر اساس گزارش های ارائه شده توسط واحدهای اجرایی و گزارش ها، نقطه نظرات و توصیه های هیات مدیره در چارچوب اهداف کمیته را جهت طرح در هیات مدیره به صورت دوره ای در اختیار مدیر عامل قرار دهد. 
بر اساس این گزارش، شیوه نامه کمیته اعتبارات و سرمایه گذاری پست بانک ایران، در تکلیف راهبرد شماره ۲۴ معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره ۶۰/۲۲۷۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ راهبردها و سیاست های وزارت مذکور در راستای تشکیل کمیته ویژه نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات کلان و مجوز ایجاد کمیته های مورد نیاز بانک موضوع ماده ۳۲ دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در بانکهای دولتی طی بخشنامه شماره ۹۷/۱۰۳۹۷۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ آن معاونت به بانک ها ابلاغ شده است و بر این اساس و به منظور جلوگیری از موازی کاری و تعدد کمیته های بانک، وظایف کمیته های مذکور ادغام و در قالب کمیته اعتبارات و سرمایه گذاری سازماندهی و ابلاغ شده است.