تاریخ انتشار : شنبه 20 اسفند 1401 - 12:56
کد خبر : 8508

برنامه های مردم محور در اولویت فعالیت ها قرار گیرد

برنامه های مردم محور در اولویت فعالیت ها قرار گیرد

هشتمین نشست تخصصی از سلسله نشست های اندیشه ورز با حضور مدیرعامل بانک توسعه تعاون و با مشارکت اعضای هیات مدیره، معاونان مدیرعامل و برخی از مدیران ارشد بانک برگزار شد. محمد شیخ حسینی با اشاره به محور اصلی نشست و تاکید بر تدوین و مدیریت برنامه ها و ماموریت های مردم محور در بانک

هشتمین نشست تخصصی از سلسله نشست های اندیشه ورز با حضور مدیرعامل بانک توسعه تعاون و با مشارکت اعضای هیات مدیره، معاونان مدیرعامل و برخی از مدیران ارشد بانک برگزار شد.

محمد شیخ حسینی با اشاره به محور اصلی نشست و تاکید بر تدوین و مدیریت برنامه ها و ماموریت های مردم محور در بانک توسعه تعاون، گفت:بهره گیری از دانش و تجربیات خبرگان و صاحبنظران پولی و بانکی در فرایند تصمیم سازی، تصمیم گیری و اتخاذ سیاست های اصولی در مسیر هموار کردن دغدغه های دولت و تامین نیازهای مردمی یک اصل کلیدی محسوب می شود که در نشست های اندیشه ورز این مهم با یک شیوه اصولی و علمی محقق می شود.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون تمرکز و توجه به حوزه هایی چون اعتبارسنجی، داده و داده کاوی، توسعه فرهنگ مشتری مداری و توجه به آموزه های اسلامی مردم داری، مشورت دهی فنی و تخصصی به مشتریان بانک را از موضوعات مهم پیش روی بانک اعلام کرد و گفت:موضوعاتی چون طرح جهش مسکن، حمایت از خانواده، فرزندآوری، نهادهای حمایتی باید به طور برجسته در مدیریت تجهیز و تخصیص منابع در اولویت قرار گیرد.
وی بر نیاز کسب و کارهای کوچک و متوسط به مشورت و همراهی فنی و تخصصی بانکداران، بیشتر از کسب و کارهای بزرگ تاکید کرد و گفت: شرکت های تعاونی به مشورت تخصصی – فنی همکاران شعب بانک توسعه تعاون نیاز دارند و به واسطه ماهیت کسب و کار، همراهی فکری و مالی این نوع کسب و کارها در بانک توسعه تعاون موضوعی راهبردی قلمداد می شود.
دکتر علی دیواندری نیز در هشتمین نشست اندیشه ورز بانک توسعه تعاون، به عنوان سخنران با ارایه یک مدل علمی، چالش های پیش روی صنعت بانکداری را تبیین نمود. وی در این مدل چهار بعد: رقابت با بانک ها، وضعیت موجود بانک، رقبای بالقوه بانک و مقررات گذاری را طرح و در هر بعد، بینش های مورد نیاز تصمیم سازان و تصمیم گیران بانکی را تشریح کرد.
دیواندری با تشریح عبارت«دوره طلایی تصمیم های استراتژیک» به برخی برهم زننده های تاثیرگذار در صنعت بانکداری مانند نسل z، نسل دیجیتال، سرمایه گذاری های دیجیتال، بالا بودن نسبت مطالبات غیرجاری و کمبود منابع، پایین بودن نسبت کفایت سرمایه، بالا بودن دارایی های غیرنقدی شبکه بانکی، تشدید رکود اقتصادی، نرخ سود سپرده ها و افزایش قیمت تمام شده پول و غیره مطرح است که برای رفع چالش های فوق تغییرات سیاستی و ساختاری، هماهنگی بیشتر سیاست های پولی و مالی کشور، توسعه دستگاه های نظارتی همگام با بانکداری نوین در کنار تغییر مدل کسب و کار بانک ها، استقرار حاکمیت شرکتی نوین در بانک ها، برنامه ریزی دقیق و زمانبندی شده تحول نظام بانکی کشور می تواند کمک کننده باشد.
حسن عاشقی،رئیس اداره کل آموزش بانک توسعه تعاون، استمرار نشست های اندیشه ورز با رویکرد کاملاً علمی و با حضور صاحبنظران و خبرگان برجسته نظام پولی -بانکی و اقتصادی،
‏ کشور را مسیر آموزشی‏ شایسته توجه و مهم ذکر کرد وگفت: موضوعات و مباحث مطرح شده در نشست های اخیر، دستاوردهای آموزشی مهمی داشته است. رییس اداره کل آموزش بانک توسعه تعاون برگزاری نشست های اندیشه ورزی را یکی از روش های آموزشی نوآورانه بانک اعلام کرد و افزود: به سبب عنوان برنامه و شیوه برگزاری، این روش توانسته مطلوبیت خاصی کسب و پیامدهای مهمی برای بانک توسعه تعاون به ارمغان آورد.
گفتنی است،نشست های اندیشه ورز همسو با دغدغه های دولت سیزدهم و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون طراحی و برگزار می شود.