تاریخ انتشار : یکشنبه 14 اسفند 1401 - 19:38
کد خبر : 8330

پیشرفت اجرای برنامه های ارتقای بهره وری بانک

پیشرفت اجرای برنامه های ارتقای بهره وری بانک

در دومین جلسه کمیته بهره وری بانک ملی ایران پیشرفت اجرای برنامه های ارتقای بهره وری بانک مورد تایید قرار گرفت. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران، دومین جلسه کمیته بهره وری بانک ملی ایران با حضور محمد شیریجیان معاون برنامه ریزی و تحول و رییس کمیته بهره وری

در دومین جلسه کمیته بهره وری بانک ملی ایران پیشرفت اجرای برنامه های ارتقای بهره وری بانک مورد تایید قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران، دومین جلسه کمیته بهره وری بانک ملی ایران با حضور محمد شیریجیان معاون برنامه ریزی و تحول و رییس کمیته بهره وری بانک، نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر اعضای این کمیته برگزار شد.
در این جلسه ضمن ارائه گزارش عملکرد و اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف بهره وری در سال ۱۴۰۱ و مرور اقدامات آتی و چالش های پیش رو، گزارش پیشرفت برنامه های ارتقای بهره وری بانک با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد بررسی و در نهایت مجموعه اقدامات صورت گرفته توسط اداره کل تحقیقات و مدیریت استراتژیک در راستای انجام تکالیف بهره وری شامل برنامه ریزی، اجرا و سنجش و پایش مورد تایید قرار گرفت.

پیشرفت اجرای برنامه های ارتقای بهره وری بانک

پیشرفت اجرای برنامه های ارتقای بهره وری بانک

پیشرفت اجرای برنامه های ارتقای بهره وری بانک

پیشرفت اجرای برنامه های ارتقای بهره وری بانک

پیشرفت اجرای برنامه های ارتقای بهره وری بانک

پیشرفت اجرای برنامه های ارتقای بهره وری بانک