تاریخ انتشار : چهارشنبه 10 اسفند 1401 - 5:31
کد خبر : 8223

برگزاری یازدهمین جلسه کمیته مضمون بانکداری جامع

برگزاری یازدهمین جلسه کمیته مضمون بانکداری جامع

یازدهمین جلسه کمیته مضمون استراتژیک بانکداری جامع با هدف پایش راهکارهای ذیل مضمون یادشده با حضور عباس شفیعی رئیس هیات مدیره ، علیرضا ماهیار عضو هیات عامل و معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات علیرضا صادقی عضو هیات عامل معاون بانکداری جامع و برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک

یازدهمین جلسه کمیته مضمون استراتژیک بانکداری جامع با هدف پایش راهکارهای ذیل مضمون یادشده با حضور عباس شفیعی رئیس هیات مدیره ، علیرضا ماهیار عضو هیات عامل و معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات علیرضا صادقی عضو هیات عامل معاون بانکداری جامع و برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران، در این جلسه عباس شفیعی ضمن اشاره به پرداختن به وضعیت مشتریان غیرفعال، بر لزوم تحلیل داده‌های مشتریان تاکید کرد. در این جلسه علیرضا ماهیار با اشاره بر اهمیت پاسخگویی خودکار (اتوماتیک) در مراکز تماس، به ارائه راهکارهای لازم به منظور تسریع در روند تامین سامانه جدید برای مرکز تماس پرداخت.در ادامه، علیرضا صادقی، مالک مضمون بانکداری جامع نیز خواستار بررسی عملکرد کارگروه پاکسازی داده و تکمیل اطلاعات مشتریان از طریق وب سرویس های بیرونی شد. در طول این نشست که روسا، معاونان و کارشناسان ادارات کل بانکداری تجاری، بانکداری شرکتی و سرمایه‌گذاری، بانکداری خرد، سازمان و روش‌ها، روابط عمومی، شبکه و زیرساخت و اطلاعات بانکی با دبیری اداره کل تحقیقات و مدیریت استراتژیک حضور داشتند، مدیران پروژه‌ها به ارائه وضعیت پیشبرد راهکارها و تشریح چالش‌های اجرایی آنها پرداختند.سناریوهای پیشبرد سریع‌تر پروژه های CRM و ملی پیک (پس از طی دوره تست دو هفته ای) بررسی و پیشنهادهایی برای بهبود کیفیت خروجی‌های پروژه اعتباربخشی به داده های مشتریان و بخش بندی کلان مشتریان ارائه شد.

برگزاری یازدهمین جلسه کمیته مضمون بانکداری جامع

برگزاری یازدهمین جلسه کمیته مضمون بانکداری جامع

برگزاری یازدهمین جلسه کمیته مضمون بانکداری جامع

برگزاری یازدهمین جلسه کمیته مضمون بانکداری جامع

برگزاری یازدهمین جلسه کمیته مضمون بانکداری جامع

برگزاری یازدهمین جلسه کمیته مضمون بانکداری جامع