تاریخ انتشار : دوشنبه 8 اسفند 1401 - 4:15
کد خبر : 8147

برگزاری نخستین نشست شورای عالی پژوهشی بانک ملی ایران

برگزاری نخستین نشست شورای عالی پژوهشی بانک ملی ایران

اولین نشست شورای عالی پژوهشی با حضور سرپرست بانک ملی ایران برگزار شد و نظامنامه و دستورالعمل های پژوهشی آن مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران، در این نشست که عباس شفیعی رئیس هیات مدیره بانک، سید فرید موسوی و صمد عزیزنژاد از اعضای هیات

اولین نشست شورای عالی پژوهشی با حضور سرپرست بانک ملی ایران برگزار شد و نظامنامه و دستورالعمل های پژوهشی آن مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران، در این نشست که عباس شفیعی رئیس هیات مدیره بانک، سید فرید موسوی و صمد عزیزنژاد از اعضای هیات مدیره، محمد شیریجیان عضو هیات عامل و معاون برنامه ریزی، حامدرضا فقیهیان علیرضائی رئیس اداره کل تحقیقات و مدیریت استراتژیک و دو تن از اساتید دانشگاه تهران و امام صادق (ع) برگزار شد، طرح های پژوهشی سال ۱۴۰۲ در چارچوب  نظام نامه پژوهشی مورد بررسی قرار گرفت.
سرپرست بانک ملی ایران در این نشست گفت: نظام بانکی در بخش منابع انسانی با سه سرفصل جذب، نگهداشت و توسعه مواجه است.نجارزاده بیان کرد: در بخش جذب با برگزاری آزمون و شناسایی افراد توانمند و مستعد، به خوبی عمل می شود اما در دو مرحله نگهداشت و توسعه دانش و مهارت های نیروی انسانی مشکلاتی وجود دارد.وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت های علمی دانشگاه ها برای حل مسائل نظام بانکی کشور، گفت: بانک ملی ایران از بهترین بدنه کارشناسی نظام بانکی برخوردار است بنابراین باید مسائل بانک از طریق نظرسنجی از کارکنان تدوین و در شورای عالی پژوهشی طرح شود و راهکار آن نیز از سوی مراکز پژوهشی و دانشگاهی مورد بررسی قرار گیرد.سرپرست بانک ملی ایران با اشاره به اهمیت مشورت و همفکری، گفت:باید با فراخوان از کارکنان و بازنشستگان خواستار شویم تا با دانش و تجربه ای که دارند، ضعف ها و مشکلات را شناسایی کنند تا در این شورا مطرح شود.نجارزاده گفت: در نیاز سنجی ها و شناسایی مسائل باید علاوه بر بانک ملی ایران کلیت مسائل نظام بانکی مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد.عباس شفیعی رئیس هیات مدیره بانک ملی ایران نیز  در این نشست با تاکید بر اهمیت کاربردی انتخاب یک سرفصل برای پژوهش، گفت: برای موفقیت پژوهش ضروری است تا از ظرفیت کارکنان بانک استفاده شود.وی افزود: استفاده از ظرفیت کارکنان بانک برای همیاری در امر پژوهش نیاز به فرهنگ سازی در این زمینه دارد.سید فرید موسوی عضو هیات مدیره هم در این نشست بر اهمیت گزینش سرفصل های دقیق برای امر پژوهش تاکید کرد.موسوی بیان کرد: نتیجه حاصل از این پژوهش ها باید اطمینان آور باشد  و بر اساس روش های دقیق علمی به دست آید.در این نشست همچنین صمد عزیزنژاد عضو هیات مدیره بانک بر اهمیت تدوین فرایند مطلوب طرح های پژوهشی بانک با هدف حل مسائل بانک ملی ایران تاکید کرد. محمد شیریجیان عضو هیات عامل و معاون برنامه ریزی نیز در این نشست به ارائه بخش های مختلف نظامنامه پژوهشی و دستورالعمل های آن پرداخت.گفتنی است در پایان این جلسه دکتر تیمور رحمانی عضو هیات علمی دانشگاه تهران و دکتر محمد نعمتی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) از سوی سرپرست بانک ملی ایران به عنوان اعضای شورای عالی سیاست گذاری پژوهش منصوب شدند.

برگزاری نخستین نشست شورای عالی پژوهشی بانک ملی ایران

برگزاری نخستین نشست شورای عالی پژوهشی بانک ملی ایران

برگزاری نخستین نشست شورای عالی پژوهشی بانک ملی ایران

برگزاری نخستین نشست شورای عالی پژوهشی بانک ملی ایران

برگزاری نخستین نشست شورای عالی پژوهشی بانک ملی ایران

برگزاری نخستین نشست شورای عالی پژوهشی بانک ملی ایران