تاریخ انتشار : یکشنبه 7 اسفند 1401 - 19:02
کد خبر : 8141

تاکید بر نقش کلیدی منابع انسانی در تحقق اهداف بانک ملی ایران

تاکید بر نقش کلیدی منابع انسانی در تحقق اهداف بانک ملی ایران

دهمین جلسه کمیته مضمون تعالی سرمایه انسانی در بانک ملی ایران برگزار شد. به گزارش آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران ، در این جلسه حسن مونسان عضو هیات مدیره بانک به عنوان ناظر کمیته، حسن کاظمی معاون منابع انسانی بانک به عنوان مالک کمیته و محمد شیریجیان عضو هیات عامل و معاون

دهمین جلسه کمیته مضمون تعالی سرمایه انسانی در بانک ملی ایران برگزار شد.

به گزارش آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران ، در این جلسه حسن مونسان عضو هیات مدیره بانک به عنوان ناظر کمیته، حسن کاظمی معاون منابع انسانی بانک به عنوان مالک کمیته و محمد شیریجیان عضو هیات عامل و معاون برنامه‌ریزی و تحول حضور داشتند.
حاضران در این جلسه با اشاره به  اهمیت جایگاه منابع انسانی و نقش کلیدی آن در تحقق اهداف و اولویت های راهبردی بانک بر همکاری واحدها با یکدیگر به منظور اجرای جامع و به موقع راهکارهای ذیل مضمون، تاکید کردند.در طول این نشست که روسا، معاونان و کارشناسان ادارات کل سرمایه انسانی، سازمان و روش ها، آموزش، رفاه و درمان و توسعه سیستم ها با دبیری اداره کل تحقیقات و مدیریت استراتژیک حضور داشتند، مدیران پروژه‌ها به ارائه وضعیت پیشبرد پروژه‌های در حال انجام، راهکارها و تشریح چالش‌های اجرایی پرداختند و دستورات لازم جهت رفع موانع و تسریع در انجام پروژه‌ها به مجریان اعلام شد.

تاکید بر نقش کلیدی منابع انسانی در تحقق اهداف بانک ملی ایران

تاکید بر نقش کلیدی منابع انسانی در تحقق اهداف بانک ملی ایران

تاکید بر نقش کلیدی منابع انسانی در تحقق اهداف بانک ملی ایران

تاکید بر نقش کلیدی منابع انسانی در تحقق اهداف بانک ملی ایران