تاریخ انتشار : یکشنبه 7 اسفند 1401 - 15:49
کد خبر : 8128

اهمیت به روزرسانی و همگامی با تغییرات در فضای کسب و کارهای ارزی

اهمیت به روزرسانی و همگامی با تغییرات در فضای کسب و کارهای ارزی

جلسه کمیته مضمون توسعه حوزه بین الملل و خدمات تجارت خارجی برگزار شد. به گزارش آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران، جلسه کمیته مضمون توسعه حوزه بین الملل و خدمات تجارت خارجی با هدف پایش راهکارهای ذیل مضمون یادشده با حضور صمد عزیزنژاد عضو هیات مدیره و ناظر مضمون استراتژیک توسعه حوزه بین

جلسه کمیته مضمون توسعه حوزه بین الملل و خدمات تجارت خارجی برگزار شد.

به گزارش آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران، جلسه کمیته مضمون توسعه حوزه بین الملل و خدمات تجارت خارجی با هدف پایش راهکارهای ذیل مضمون یادشده با حضور صمد عزیزنژاد عضو هیات مدیره و ناظر مضمون استراتژیک توسعه حوزه بین الملل ، محمد شیریجیان عضو هیات عامل و معاون برنامه ریزی و تحول  و علیرضا گچ پززاده معاون امور ارزی و بین الملل در محل اداره کل تحقیقات و مدیریت استراتژیک برگزار شد.
در این جلسه صمد عزیزنژاد بر اهمیت همگامی با تغییرات فضای کسب و کار ارزی و به روزرسانی و انجام به موقع پروژه ها تاکید کرد. محمد شیریجیان تسریع در اجرای پروژه های ارزی بخصوص مواردی که بر رفع چالش های شعب منجر می‌ شود را مورد اهمیت خواند و از همه همکاران خواست تا جهت دستیابی به این اهداف گام بردارند. در ادامه این جلسه علیرضا گچ پز زاده معاون امور ارزی و بین الملل بانک نیز با اشاره به  استفاده از ظرفیت ایجاد شده در  بازار مبادلات ارزی اخیر برای ارائه خدمات به مشتریان، بر اهمیت و توجه به مناطق مرزی و مبادی ورود ارز جهت رفع نیازهای کشور نیز تاکید کرد.در این نشست که با حضور معاونان و کارشناسان ادارات کل خارجه، مشارکتها و توسعه شبکه بین الملل، ضمانت نامه های ارزی، سازمان و روشها، مدیریت عملیات بانکی و دبیری اداره کل تحقیقات و مدیریت استراتژیک انجام شد، مدیران پروژه ها به تشریح وضعیت پیشبرد راهکارها و چالش های اجرایی آنها پرداختند.در پایان  از زحمات مدیران پروژه های خاتمه یافته این حوزه نیز قدردانی به عمل آمد.

اهمیت به روزرسانی و همگامی با تغییرات در فضای کسب و کارهای ارزی

اهمیت به روزرسانی و همگامی با تغییرات در فضای کسب و کارهای ارزی

اهمیت به روزرسانی و همگامی با تغییرات در فضای کسب و کارهای ارزی