تاریخ انتشار : چهارشنبه 3 اسفند 1401 - 16:29
کد خبر : 8025

اهدای”گواهینامه بیمارستان سبز” به بیمارستان بانک ملی ایران

اهدای”گواهینامه بیمارستان سبز” به بیمارستان بانک ملی ایران

بیمارستان بانک ملی ایران با اجرای اقدامات موثر در راستای کاهش مداوم پیامدهای زیست محیطی و ارتقاء سلامت مردم، موفق به اخذ “گواهینامه بیمارستان سبز” از انجمن مدیریت سبز ایران شد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران،بیمارستان بانک توانست با ارتقاء سلامت بیماران و مراجعه کنندگان علاوه بر حفظ

بیمارستان بانک ملی ایران با اجرای اقدامات موثر در راستای کاهش مداوم پیامدهای زیست محیطی و ارتقاء سلامت مردم، موفق به اخذ “گواهینامه بیمارستان سبز” از انجمن مدیریت سبز ایران شد.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران،بیمارستان بانک توانست با ارتقاء سلامت بیماران و مراجعه کنندگان علاوه بر حفظ سلامت محیط زیست در بخش صرفه جویی در هزینه ها نیز موفق عمل نماید بر همین اساس  توانست از این طریق شاخصه های مهم دریافت این گواهینامه را کسب کند. 
گفتنی است همگرایی و همسویی مسئولیت های اقتصادی با مسئولیت های زیست محیطی،به وسیله مصرف بهینه منابع و کنترل یک سازمان در جهت تحقق اهداف زیست محیطی صورت می گیرد که از جمله شاخصه های اهدای این گواهینامه از سوی انجمن مدیریت سبز ایران است.