تاریخ انتشار : دوشنبه 24 بهمن 1401 - 18:10
کد خبر : 7826

ترسیم روابط جدید بانک توسعه تعاون قزوین با شرکت سبزکاران آریا پاک

ترسیم روابط جدید بانک توسعه تعاون قزوین با شرکت سبزکاران آریا پاک

پیرو ابلاغ وظایف و تکالیف کمیته های ویژه جذب منابع از سوی ستاد بانک، مذاکره با مشتریان اولویت دار قدیمی برای احیا روابط فی ما بین در دستور کار کمیته استان قزوین قرار گرفت که در جلسه مشترک با شرکت سبزکاران آریا پاک دور تازه ایی از فعالیت های مالی و اقتصادی با این مجموعه

پیرو ابلاغ وظایف و تکالیف کمیته های ویژه جذب منابع از سوی ستاد بانک، مذاکره با مشتریان اولویت دار قدیمی برای احیا روابط فی ما بین در دستور کار کمیته استان قزوین قرار گرفت که در جلسه مشترک با شرکت سبزکاران آریا پاک دور تازه ایی از فعالیت های مالی و اقتصادی با این مجموعه رقم خورد.

این جلسه در دفتر مدیر استان و با میزبانی سرپرست استان و رییس شعبه مرکزی و کارشناس بازاریابی برگزار شد. در ابتدای این نشست محمد یزدی سرپرست استان با تاکید بر لزوم افزایش سطح تعاملات فی ما بین گفت: مشتریان قدیمی بانک توسعه تعاون از سرمایه ها و پتانسیل های ارزنده بانک محسوب می شوند و رویکرد این مدیریت در مواجهه با مشتریان قدیمی رویکردی بر پایه افزایش ایجاد رضایتمندی و گسترش هرچه بیشتر خدمات و روابط فی ما بین است.

وی افزود: با توجه به حیطه اختیارات و فعالیت های متنوع مندرج در اساسنامه این شرکت و تعداد بالای اشتغال ایجاد شده توسط این مجموعه قطعا فعالیت های اثرگذار و مهمی از سوی بانک شامل حال این مجموعه می شودکه سهم مهمی در چابک سازی و حفظ و ایجاد اشتغال جدید از نتایج این همکاری فی ما بین خواهد بود.

در ادامه تقلی لو هیات مدیره شرکت با ارائه درخواست شرکت مبنی بر نیاز به صدور انواع ضمانت نامه برای شرکت در مناقصه ها و ترخیص کالاهای وارداتی خود از گمرکات استان از تمرکز حساب حقوق پرسنل خود به تعداد ۱۷۰۰ نفر در بانک توسعه تعاون خبر داد.