تاریخ انتشار : یکشنبه 16 بهمن 1401 - 13:20
کد خبر : 7480

معاونت سازمان و برنامه‌ریزی بانک؛ آیین نامه نظام پیشنهادهای پست بانک ایران را ابلاغ کرد

معاونت سازمان و برنامه‌ریزی بانک؛ آیین نامه نظام پیشنهادهای پست بانک ایران را ابلاغ کرد

معاونت سازمان و برنامه ریزی، آیین نامه نظام پیشنهادهای پست بانک ایران، مصوب هیات مدیره بانک را، به تمام واحدهای بانک در سراسر کشور ابلاغ کرد. به گزارش آرمان اقتصادی از اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، این آیین‌نامه که با هدف بهره مندی از ایده ها، طرحها و تفکرات، بـروز اسـتعدادها و ترویج

معاونت سازمان و برنامه ریزی، آیین نامه نظام پیشنهادهای پست بانک ایران، مصوب هیات مدیره بانک را، به تمام واحدهای بانک در سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش آرمان اقتصادی از اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، این آیین‌نامه که با هدف بهره مندی از ایده ها، طرحها و تفکرات، بـروز اسـتعدادها و ترویج فرهنگ مشارکت، همکاری جمعـی، تقویت و افزایش حس مسئولیت پذیری کارکنان، مشتریان و باجه های بانکی روستایی تدوین شده پیشنهادات مطرح شده را در چهار حوزه اصلی مالی، مشتریان، فرآیندها، محصولات و خدمات و رشد و یادگیری و سیزده محور کلیدی برگرفته از سیاست‌ها و اهداف کلان برنامه راهبردی بانک را در دبیرخانه کمیته که در اداره کل آموزش و تحقیقات مستقر است دریافت کرده و برای بررسی به کارگروه¬ های تخصصی نظام پیشنهادها که در چهار حوزه اصلی تشکیل شده‌اند ارسال و پس از تایید اولیه، به کمیته عالی پیشنهادات بانک منعکس می‌شوند.
 بر اساس این آیین نامه، کمیته عالی پیشنهادات که مدیر عامل به عنوان رئیس کمیته، رئیس اداره کل آموزش و تحقیقات دبیر و معاونین سازمان و برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی، فناوری اطلاعات، اعتباری و بین الملل و مالی و سرمایه گذاری به عنوان اعضا کمیته در آن حضور دارند به منظور سیاست گذاری کلان، مدیریت صحیح، نظارت و کنترل بر روند اجرای نظام پیشنهادها، تصویب نهایی، پذیرش و اجرایی کردن پیشنهادهای تایید شده در کارگروه‌ها، تشکیل می‌شود.