تاریخ انتشار : یکشنبه 16 بهمن 1401 - 6:36
کد خبر : 7465

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده نوبت دوّم (پس از نوبت اوّل مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده) بانک اقتصادنوین (شرکت سهامی عام) به شماره ثبت ۱۷۷۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده نوبت دوّم (پس از نوبت اوّل مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده) بانک اقتصادنوین (شرکت سهامی عام) به شماره ثبت ۱۷۷۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱

نظر به عدم حصول حد نصاب لازم برای رسمیت قانونی جلسه مجمع عمومی عادی به‌طورفوق‌العاده (نوبت اول) در روز یکشنبه مورخ ۲۷ / ۰۹ / ۱۴۰۱، جلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده نوبت دوم (پس از نوبت اوّل مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده) بانک اقتصادنوین (شرکت سهامی عام) برای انتخاب اعضای هیأت مدیره رأس

نظر به عدم حصول حد نصاب لازم برای رسمیت قانونی جلسه مجمع عمومی عادی به‌طورفوق‌العاده (نوبت اول) در روز یکشنبه مورخ ۲۷ / ۰۹ / ۱۴۰۱، جلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده نوبت دوم (پس از نوبت اوّل مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده) بانک اقتصادنوین (شرکت سهامی عام) برای انتخاب اعضای هیأت مدیره رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۲۶ / ۱۱ / ۱۴۰۱ در محل سالن اجتماعات ساختمان مرکزی بانک اقتصادنوین بـه نشانی تهران، خیابان ولی‌عصر، بلوار اسفندیار، پلاک ۲۴ تشکیل می‌گردد.

دستور جلسه:

  • ۱. انتخاب اعضای هیأت مدیره.
  • ۲. سایر مواردی که قابل طرح در این مجمع عمومی باشد.

بدینوسیله از تمامی صاحبان محترم سهام بانک یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می‌نماید، به‌منظور اخذ برگه ورود و حضور در جلسه مجمع عمومی مذکور، روز چهارشنبه مورخ ۲۶ / ۱۱ / ۱۴۰۱ از ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۶:۰۰ با در دست داشتن مدارک مالکیت سهام یا مستندات نمایندگی/ وکالت/ ولایت/ قیمومت و کارت شناسایی معتبر در محل برگزاری مجمع (آدرس فوق الذکر) حاضر گردند.

ضمناً ترتیبی اتخاذ ‌شده است که برگه ورود به جلسه، از ساعت ۰۸:۰۰ صبح روز قبل از برگزاری مجمع (سه‌شنبه مورخ ۲۵ / ۱۱ / ۱۴۰۱) تا پایان وقت اداری نیز در محل امور سهام بانک به نشانی تهران، خیابان ولی‌عصر، بلوار اسفندیار، پلاک ۱۷، طبقه دوم به حضور سهامداران محترم مراجعه کننده ارائه گردد. شماره تلفن‌های‌ ۲۴۵۹۴۲۶۶ و۲۴۵۹۴۲۷۷ (امور سهام) آماده پاسخگویی به سئوالات سهامداران محترم است.

هیأت مدیره بانک اقتصادنوین (شرکت سهامی عام)