تاریخ انتشار : شنبه 8 بهمن 1401 - 13:31
کد خبر : 7221

مدیرعامل بانک صنعت و معدن از دو طرح صنعتی در کیش بازدید کرد

مدیرعامل بانک صنعت و معدن از دو طرح صنعتی در کیش بازدید کرد

دکتر خورسندیان از طرح های صنعتی شرکت کیش مدیفارم و شرکت زمهریر کیش بازدید کرد. دکتر خورسندیان از طرح های صنعتی شرکت کیش مدیفارم و شرکت زمهریر کیش بازدید کرد.  به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک صنعت و معدن، شرکت کیش مدیفارم(کیش استار سابق) به منظور تولید دارو جامد و نیمه

دکتر خورسندیان از طرح های صنعتی شرکت کیش مدیفارم و شرکت زمهریر کیش بازدید کرد.

دکتر خورسندیان از طرح های صنعتی شرکت کیش مدیفارم و شرکت زمهریر کیش بازدید کرد.
 به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک صنعت و معدن، شرکت کیش مدیفارم(کیش استار سابق) به منظور تولید دارو جامد و نیمه جامد با اشتغالزایی ۱۲۰ نفر تاسیس گردیده است. این شرکت تاکنون ۲۲ فقره تسهیلات از این بانک دریافت و تسویه نموده و در حال حاضر دارای حد اعتباری سرمایه در گردش به مبلغ ۳۰۰ هزار میلیون ریال می باشد.
شرکت زمهریر کیش نیز به ساخت دستگاههای برودتی و حرارتی ( چیلر، اسپلیت و….) اشتغال دارد و نماینده انحصاری شرکت اکس (aux) بوده و برای ۳۰ نفر به طور مستقیم اشتغالزایی کرده است.
این شرکت تا کنون ۶ فقره تسهیلات از بانک صنعت و معدن دریافت و تسویه نموده است و در حال حاضر دارای تسهیلات باز مرابحه بازرگانی به مبلغ تائید شده ۶۰ هزار میلیون ریال و خرید دین در حدود ۲۳۵ هزار میلیون ریال می باشد. 
گفتنی است، دکتر خورسندیان در راستای بازدیدهای میدانی از واحدهای صنعتی تأمین مالی شده توسط بانک صنعت و معدن در نقاط مختلف کشور که به منظور حل مشکلات مرتبط با کارآفرینان و صنعتگران، استفاده از روش های نوین تأمین مالی در کمک به صنایع و ایجاد فرصت اشتغال بیشتر از طریق امکان توسعه واحدهای تولیدی انجام می شود، از شرکت های یاد شده بازدید کرد تا از نزدیک در جریان وضعیت این شرکت ها و مشکلات و موانع آنها در مسیر تداوم تولید قرار گیرد. 
دکتر خورسندیان از طرح های صنعتی شرکت کیش مدیفارم و شرکت زمهریر کیش بازدید کرد.
 به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک صنعت و معدن، شرکت کیش مدیفارم(کیش استار سابق) به منظور تولید دارو جامد و نیمه جامد با اشتغالزایی ۱۲۰ نفر تاسیس گردیده است. این شرکت تاکنون ۲۲ فقره تسهیلات از این بانک دریافت و تسویه نموده و در حال حاضر دارای حد اعتباری سرمایه در گردش به مبلغ ۳۰۰ هزار میلیون ریال می باشد.
شرکت زمهریر کیش نیز به ساخت دستگاههای برودتی و حرارتی ( چیلر، اسپلیت و….) اشتغال دارد و نماینده انحصاری شرکت اکس (aux) بوده و برای ۳۰ نفر به طور مستقیم اشتغالزایی کرده است.
این شرکت تا کنون ۶ فقره تسهیلات از بانک صنعت و معدن دریافت و تسویه نموده است و در حال حاضر دارای تسهیلات باز مرابحه بازرگانی به مبلغ تائید شده ۶۰ هزار میلیون ریال و خرید دین در حدود ۲۳۵ هزار میلیون ریال می باشد. 
گفتنی است، دکتر خورسندیان در راستای بازدیدهای میدانی از واحدهای صنعتی تأمین مالی شده توسط بانک صنعت و معدن در نقاط مختلف کشور که به منظور حل مشکلات مرتبط با کارآفرینان و صنعتگران، استفاده از روش های نوین تأمین مالی در کمک به صنایع و ایجاد فرصت اشتغال بیشتر از طریق امکان توسعه واحدهای تولیدی انجام می شود، از شرکت های یاد شده بازدید کرد تا از نزدیک در جریان وضعیت این شرکت ها و مشکلات و موانع آنها در مسیر تداوم تولید قرار گیرد.