تاریخ انتشار : دوشنبه 19 دی 1401 - 19:43
کد خبر : 6696

اولین جلسه قرارگاه جوانی جمعیت پست بانک ایران با حضور مدیر عامل و اعضاء برگزار شد

اولین جلسه قرارگاه جوانی جمعیت پست بانک ایران با حضور مدیر عامل و اعضاء برگزار شد

اولین جلسه قرارگاه جوانی جمعیت پست بانک ایران با حضور بهزاد شیری مدیرعامل بانک و اعضاء، عصر روز دوشنبه ۱۹ دی‌ماه سال جاری برگزار شد. به گزارش آرمان اقتصادی از اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، این جلسه بر اساس تکالیف مقرر در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مبنی بر تشکیل قرارگاه

اولین جلسه قرارگاه جوانی جمعیت پست بانک ایران با حضور بهزاد شیری مدیرعامل بانک و اعضاء، عصر روز دوشنبه ۱۹ دی‌ماه سال جاری برگزار شد.

به گزارش آرمان اقتصادی از اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، این جلسه بر اساس تکالیف مقرر در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مبنی بر تشکیل قرارگاه جوانی جمعیت در بانک برگزار شد و راهبردها و برنامه های حمایتی و تشویقی برای کارکنان مشمول، لغو سیاست ها، برنامه ها و ضوابط منجر به کاهش انگیزه کارکنان در ازدواج و فرزند آوری، ترویج فرهنگ ازدواج و فرزند آوری از طریق تبلیغات با رویکرد اصلاح بینش و نگرش مدیران و کارکنان و تدوین برنامه های آموزشی در جهت تشویق به ازدواج ، فرزندآوری و فرزندپروری در آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین، آسیب شناسی چالش های فرزند آوری زنان شاغل و ارائه راهکار کاربردی در جهت رفع آنها، حمایت مادی و معنوی شفاف و مشخص از کارکنانی که ازدواج کرده یا فرزندشان متولد می‌شود و اطلاع رسانی به
تمام کارکنان با هدف ترویج و فرهنگ سازی در حوزه جوانی جمعیت، تسهیل و تسریع در ارائه امتیازات مندرج در قانون به واجدین شرایط و تدوین راهکارهای اجرایی برای تسهیل در اعطای تسهیلات به مشتریان مشمول با توجه به تکالیف بانک در حوزه اعتباری بر اساس مفاد مواد ۹، ۶۸ و ۶۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از دیگران موضوعات مورد بررسی در این جلسه بود.