تاریخ انتشار : سه شنبه 13 دی 1401 - 18:34
کد خبر : 6575

لزوم دریافت کد شهاب مشتریان حقوقی بانک ملی ایران

لزوم دریافت کد شهاب مشتریان حقوقی بانک ملی ایران

بانک ملی ایران در راستای اعتباربخشی اطلاعات مشتریان خود و همچنین اجرای الزامات قانونی ناظر بر لزوم شناسایی دقیق مشتریان مورد تاکید در بخشنامه بانک مرکزی، از مشتریان حقوقی فاقد کد شهاب (شناسه هویت الکترونیک بانکی) خود درخواست دارد تا هرچه سریع تر نسبت به تکمیل اطلاعاتشان اقدام کنند. به گزارش روابط عمومی بانک ملی

بانک ملی ایران در راستای اعتباربخشی اطلاعات مشتریان خود و همچنین اجرای الزامات قانونی ناظر بر لزوم شناسایی دقیق مشتریان مورد تاکید در بخشنامه بانک مرکزی، از مشتریان حقوقی فاقد کد شهاب (شناسه هویت الکترونیک بانکی) خود درخواست دارد تا هرچه سریع تر نسبت به تکمیل اطلاعاتشان اقدام کنند.

به
گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، از ابتدای شروع این طرح در ۱۵ تیرماه سال ۱۴۰۱
تا اواخر آذرماه، بیش از ۵۰ هزار مشتری حقوقی فاقد کد شهاب با تکمیل اطلاعات خود،
شناسه شهاب دریافت کرده اند.
نظر
به اینکه دریافت کد شهاب الزامی بوده و تعدادی از مشتریان حقوقی دیگر همچنان فاقد
کد شهاب هستند، ضروری است تا مشتریان با مراجعه به شعب بانک و تکمیل اطلاعات خود،
آن را دریافت کنند.

شناسه
هویت الکترونیک بانکی (کد شهاب) شناسه‌ای ۱۶ رقمی است که برای هر مشتری بانکی به‌ صورت اختصاصی صادر
و در تمام بانک‌ها به‌صورت یکسان تعریف می‌شود، اما در صورتی که یک مشتری کد شهاب
خود را دریافت نکرده باشد،‌ در استفاده از خدمات بانکی با مشکل مواجه خواهد شد.