تاریخ انتشار : شنبه 10 دی 1401 - 11:53
کد خبر : 6537

پرداخت ۲۴۸ میلیارد ریال تسهیلات بانک توسعه تعاون به مددجویان در کهگیلویه وبویراحمد

پرداخت ۲۴۸ میلیارد ریال تسهیلات بانک توسعه تعاون به مددجویان در کهگیلویه وبویراحمد

بانکبانک توسعه تعاون کهگیلویه وبویراحمد در راستای توامند سازی اقشار کم درآمد از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا آذرماه سال جاری تعداد تعداد ۳۷۱فقره وام قرضالحسنه به ارزش ۲۴۸ میلیارد ریال به نهاد حمایتی در استان پرداخت کرده است. سرپرست مدیریت شعب بانک توسعه تعاون کهگیلویه وبویراحمد گفت : درراستای توانمند سازی مدد جویان نهاد های

بانکبانک توسعه تعاون کهگیلویه وبویراحمد در راستای توامند سازی اقشار کم درآمد از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا آذرماه سال جاری تعداد تعداد ۳۷۱فقره وام قرضالحسنه به ارزش ۲۴۸ میلیارد ریال به نهاد حمایتی در استان پرداخت کرده است.

سرپرست مدیریت شعب بانک توسعه تعاون کهگیلویه وبویراحمد گفت : درراستای توانمند سازی مدد جویان نهاد های حمایتی واقشار کم درآمد از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا آذرماه سال جاری تعداد ۳۷۱ فقره وام قرض الحسنه به ارزش ۲۴۸ میلیارد ریال به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) وسازمان بهزیستی دراستان تسهیلات اشتغال زایی پرداخت شده است.

مهدی منتطری با بیان اینکه، بانک توسعه تعاون در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی وبه منظور اجرا ی تکالیف بانک مرکزی در اجرای مفاد بند ب تبصره ۱۶قانون بودجه وبرای بهره مندی بیشتر مددجویان تحت پوشش نهاد های حمایتی ،موضوع اعطای تسهیلات قرض الحسنه به مددجویان معرفی شده ازسوی این نهادها را دردستور کار خود قرارداده است .

وی گفت:براین اساس بانک توسعه تعاون کهگیلویه وبویراحمد از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا آذرماه سال جاری به مددجویان معرفی شده از سوی کمیته امداد امام خمینی ره استان تعداد ۳۱۰ فقره وام قرض الحسنه به مبلغ ۲۰۶ میلیارد ریال و مددجویان معرفی شده سازمان بهزیستی استان ۶۱فقره به مبلغ ۴۲ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است.

منتظری بیان کرد: با پرداخت ۲۴۸ میلیارد ریال تسهیلات اعطایی به مدد جویان نهاد های حمایتی از ابتدا ی سال ۱۴۰۰ تاکنون بیش از ۴۰۰ نفراشتغال زایی دراستان ایجاد شده است.