تاریخ انتشار : چهارشنبه 30 آذر 1401 - 8:36
کد خبر : 6243

افزایش روند وصول مطالبات بانک ملی ایران در دوازده ماه منتهی به مهر

افزایش روند وصول مطالبات بانک ملی ایران در دوازده ماه منتهی به مهر

بانک ملی ایران در دوازده ماه منتهی به مهر ماه سال جاری با اجرای قانون تسهیل بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور، ۶۱۹ پرونده از مجموع دو هزار و ۵۷۵ درخواست ارائه شده از سوی متقاضیان را تسویه و دو هزار و ۱۰۶ میلیارد ریال از مطالبات معوق را وصول کرده است. به گزارش آرمان اقتصادی

بانک ملی ایران در دوازده ماه منتهی به مهر ماه سال جاری با اجرای قانون تسهیل بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور، ۶۱۹ پرونده از مجموع دو هزار و ۵۷۵ درخواست ارائه شده از سوی متقاضیان را تسویه و دو هزار و ۱۰۶ میلیارد ریال از مطالبات معوق را وصول کرده است.

به گزارش آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران،همچنین از تعداد ۱۲۹ درخواست ارائه شده برای تعیین تکلیف بدهی ارزی مشتریان از محل حساب ذخیره ارزی،۱۵ مورد تسویه و ۵۶ مورد نسبت به امضای قرارداد و واریز اقساط مبادرت شده است که از این راه بیش از هشت هزار و ۵۲ میلیارد ریال وصول شده است.
همچنین با اجرای ضوابط سیاستی،اتخاذ تمهیدات و سیاست های تشویقی متناسب از فروردین تا پایان مهرماه سال جاری بیش از ۱۰۷ هزار و ۶۲۷ میلیارد ریال از مطالبات غیر جاری وصول شده است.با اجرای وحدت رویه ۷۹۴ دیوان عالی کشور نیز حدود ۴ هزار میلیارد ریال از بدهی مشتریان تعدیل شده است.گفتنی است با اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ درباره تسویه مطالبات بانک ها از محل اسناد تسویه خزانه نوع دوم، حدود شش هزار میلیارد ریال از بدهی بانک ملی ایران تسویه شده است