تاریخ انتشار : دوشنبه 28 آذر 1401 - 18:45
کد خبر : 6208

اجرای پروژه های بهبود عملیات تامین مالی واعتباری دربانک توسعه تعاون

اجرای پروژه های بهبود عملیات تامین مالی واعتباری دربانک توسعه تعاون

پروژه های بهبود عملیات تامین مالی و اعتباری بانک توسعه تعاون تشریح شد. معاون مدیر عامل در امور عملیات بانکی در کارگاه آموزشی مدیران ستادی و استانی با محوریت ارائه راهکارهای اجرایی‌ و شتاب دهنده مسیر تحول بانک توسعه تعاون در تشریح تحول در رویه های تامین مالی و تخصیص اعتباراعلام کرد: تغییرات در تامین

پروژه های بهبود عملیات تامین مالی و اعتباری بانک توسعه تعاون تشریح شد.

معاون مدیر عامل در امور عملیات بانکی در کارگاه آموزشی مدیران ستادی و استانی با محوریت ارائه راهکارهای اجرایی‌ و شتاب دهنده مسیر تحول بانک توسعه تعاون در تشریح تحول در رویه های تامین مالی و تخصیص اعتباراعلام کرد: تغییرات در تامین مالی در نظام بانکی در دو سطح کلان و جزئی اتفاق افتاده است که در سطح کلان بهینه کردن سهم تامین مالی از بازار پول،ارز و سرمایه در دستور کار بانک ها قرار گرفته است.
حسن شریفی با اشاره به مدل های تحول و تبیین برخی از آنها پرداخت و گفت: در برخی از این مدلها استراتژی، ساختار، سیستم ها، ارزش های مشترک، سبک، کارکنان و مهارت ها در دستیابی به تحول اثرگذارهستند.
به گفته وی، تحول و تغییر کسب و کار در بانک بر سه محور نظام ها و استانداردهای مدیریت کیفیت، برنامه ریزی و تعیین نقشه راه بانکداری دیجیتال قرار دارد.
معاون مدیر عامل درامور عملیات بانکی در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه تقویت کادر اعتباری ستاد، مدیریت شعب استان ها و شعب پرداخت و گفت:اصلاح ساختارسازمانی درتامین مالی، تامین نیروی انسانی واجد صلاحیت درمشاغل تامین مالی، تدوین سازوکاربه کارگیری افراد درمشاغل تامین مالی، ارتقاء جایگاه مشاغل تامین مالی و آموزش کارکنان تامین مالی در اولویت قرار گرفت.
وی بیان کرد:به منظور تقویت کادراعتباری ستاد و واحد های اجرایی، بانک اطلاعاتی از افراد شاغل در حوزه تامین مالی تهیه شده است.
به گفته شریفی، تدوین شیوه نامه جامع ،تدوین روش اجرایی ارزیابی عملکرد افراد شاغل در حوزه تامین مالی، تدوین و طراحی مسیر شغلی کارکنان حوزه تامین مالی،تدوین شیوه های نظام جبران خدمت در برنامه های آتی معاونت عملیات بانکی قرار دارد.
معاون مدیر عامل در امور عملیات بانکی اعلام کرد: در حوزه تامین مالی ریالی،حفظ مشتریان وفادار از طریق تامین مالی با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و تبصره ۱۸ و افزایش سهم تامین مالی از طریق اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه از سویی داشتن شرکت تامین سرمایه برای تسهیل در انتشار و کسب درآمدهای مرتبط در حوزه تامین مالی بازار سرمایه باید جزو برنامه های تحولی قرار گیرد.