تاریخ انتشار : دوشنبه 7 آذر 1401 - 4:16
کد خبر : 5666

جلسه هم اندیشی مدیر عامل پست بانک ایران با معاون بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

جلسه هم اندیشی مدیر عامل پست بانک ایران با معاون بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

جلسه هم اندیشی مدیران پست بانک ایران با دکتر حسینی معاون امور بانکی ، بیمه وشرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی ودارایی در عصر روز یکشنبه ۶ آذر ۱۴۰۱ برگزار شد گزارش تصویری

جلسه هم اندیشی مدیران پست بانک ایران با دکتر حسینی معاون امور بانکی ، بیمه وشرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی ودارایی در عصر روز یکشنبه ۶ آذر ۱۴۰۱ برگزار شد

گزارش تصویری