تاریخ انتشار : دوشنبه 16 آبان 1401 - 12:52
کد خبر : 5072

سهیمه استانی پرداخت تسهیلات مسکن روستایی به شعب پست بانک ایران در سراسر کشور ابلاغ شد اداره کل بررسی و نظارت بر طرح‌ها پست بانک ایران با ارسال بخشنامه سهمیه استانی تسهیلات طرح ویژه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی را به شعب سراسر کشور ابلاغ کرد. ۱۴۰۱-۰۸-۱۶

سهیمه استانی پرداخت تسهیلات مسکن روستایی به شعب پست بانک ایران در سراسر کشور ابلاغ شد 
		   		اداره کل بررسی و نظارت بر طرح‌ها پست بانک ایران با ارسال بخشنامه سهمیه استانی تسهیلات طرح ویژه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی را به شعب سراسر کشور ابلاغ کرد.
		    
		 
    
       ۱۴۰۱-۰۸-۱۶

سهیمه استانی پرداخت تسهیلات مسکن روستایی به شعب پست بانک ایران در سراسر کشور ابلاغ شد اداره کل بررسی و نظارت بر طرح‌ها پست بانک ایران با ارسال بخشنامه سهمیه استانی تسهیلات طرح ویژه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی را به شعب سراسر کشور ابلاغ کرد. ۱۴۰۱-۰۸-۱۶

سهیمه استانی پرداخت تسهیلات مسکن روستایی به شعب پست بانک ایران در سراسر کشور ابلاغ شد
اداره کل بررسی و نظارت بر طرح‌ها پست بانک ایران با ارسال بخشنامه سهمیه استانی تسهیلات طرح ویژه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی را به شعب سراسر کشور ابلاغ کرد.

۱۴۰۱-۰۸-۱۶

دریافت شماره شبا بولتن اخبار بانک کامل ترین اخبار بیمه کامل ترین اخبار بیمه اخبار وام و تسهیلات

پیشنهادی