تاریخ انتشار : پنجشنبه 5 آبان 1401 - 16:17
کد خبر : 4797

کمیته راهبردی مدیریت شعب بانک توسعه تعاون کهگیلویه وبویراحمد برگزارشد

کمیته راهبردی مدیریت شعب بانک توسعه تعاون کهگیلویه وبویراحمد برگزارشد

نشست هم اندیشی رؤسای شعب استان کهگیلویه وبویراحمد به منظور تبیین و تشریح عملکرد شعب استان برگزار شد مهدی منتظری ، سرپرست مدیریت شعب بانک توسعه تعاون کهگیلویه وبویراحمد درنشست کمیته راهبردی به تببین اهداف وبرسی وضعیت شعب وتشریح عملکرد آنها پرداخت وگفت:امید است با همکاری و تلاش بیشترهمکاران شاهد رونق بیشتر وپیشرفت درهمه امورباشیم.

نشست هم اندیشی رؤسای شعب استان کهگیلویه وبویراحمد به منظور تبیین و تشریح عملکرد شعب استان برگزار شد

مهدی منتظری ، سرپرست مدیریت شعب بانک توسعه تعاون کهگیلویه وبویراحمد درنشست کمیته راهبردی به تببین اهداف وبرسی وضعیت شعب وتشریح عملکرد آنها پرداخت وگفت:امید است با همکاری و تلاش بیشترهمکاران شاهد رونق بیشتر وپیشرفت درهمه امورباشیم.

وی دراین نشست به ارائه راهکارها ی جذب منابع و وصول مطالبات غیره جاری وتحقق اهداف سازمانی درشاخص های متخلف نیز اشاره کرد.

وی افزود: بایستی با برنامه ریزی اصولی واستفاده حداکثری ازامکانات وپتانسیل موجود به سمت اهداف عالیه بانک گام برداریم وهمچنین راهکارهای رسیدن به سود را نهادینه کنیم.

همچنین در ادامه این نشست ،رؤسای دوایر وکارشناسان مدیریت شعب استان نقطه نظرات خود را مطرح کردند و به برسی مسائل ومشکلات مربوط به شعب پرداختند.

روسا ی شعب استان نیز در این جلسه به بیان برخی ازمشکلات وعوامل دخیل درعملکرد شعب پرداخته واز مشاوره کارشناسان مدیریت شعب بهره مند شدند.