تاریخ انتشار : پنجشنبه 28 مهر 1401 - 17:03
کد خبر : 4514

انتخاب مدیرعامل بانک تجارت به‌عنوان عضو هیات انتظامی بانک‌ها

انتخاب مدیرعامل بانک تجارت به‌عنوان عضو هیات انتظامی بانک‌ها

مدیرعامل بانک تجارت با کسب اکثریت آرا بین اعضای هیات مدیره شبکه بانکی برای مدت دو سال به‌عنوان نماینده بانک‌ها در هیات انتظامی بانک‌ها انتخاب شد. به گزارش آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک تجارت، به موجب ماده شش آیین نامه اجرایی تبصره دو ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور، مصوب شورای پول و

مدیرعامل بانک تجارت با کسب اکثریت آرا بین اعضای هیات مدیره شبکه بانکی برای مدت دو سال به‌عنوان نماینده بانک‌ها در هیات انتظامی بانک‌ها انتخاب شد.

به گزارش آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک تجارت، به موجب ماده شش آیین نامه اجرایی تبصره دو ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور، مصوب شورای پول و اعتبار، هیات انتظامی بانک‌ها همواره با حضور نمایندگان دادستان کل کشور، یک نفر از اعضای شورای پول و اعتبار (به انتخاب شورا) و یک نفر از اعضای هیات مدیره بانک‌ها تشکیل می‌شود، که در انتخابات اخیر هادی اخلاقی فیض آثار مدیرعامل بانک تجارت با کسب اکثریت آرا بین اعضای هیات مدیره شبکه بانکی برای مدت دو سال به‌عنوان نماینده بانک‌ها در هیات انتظامی بانک‌ها انتخاب شد.

برچسب ها : ،