تاریخ انتشار : یکشنبه 24 مهر 1401 - 18:28
کد خبر : 4327

تعیین تکلیف وجوه اتباع، اشخاص متوفی و حقوقی تعاونی منحله فرشتگان / سپرده گذاران به شعب بانک پارسیان مراجعه کنند

تعیین تکلیف وجوه اتباع، اشخاص متوفی و حقوقی تعاونی منحله فرشتگان / سپرده گذاران به شعب بانک پارسیان مراجعه کنند

شرایط و نحوه پرداخت وجوه اتباع بیگانه، اشخاص متوفی و حقوقی تعاونی منحله فرشتگان از سوی بانک پارسیان اعلام شد. به گزارش آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک پارسیان، بر اساس مصوبه هیات تسویه، فرآیند تعیین تکلیف وجوه سپرده‌گذاران تعاونی منحله ‌فرشتگان‌ که جزو اتباع، متوفیان و یا اشخاص حقوقی هستند، مشخص شده و لذا

شرایط و نحوه پرداخت وجوه اتباع بیگانه، اشخاص متوفی و حقوقی تعاونی منحله فرشتگان از سوی بانک پارسیان اعلام شد.

به گزارش آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک پارسیان، بر اساس مصوبه هیات تسویه، فرآیند تعیین تکلیف وجوه سپرده‌گذاران تعاونی منحله ‌فرشتگان‌ که جزو اتباع، متوفیان و یا اشخاص حقوقی هستند، مشخص شده و لذا این دسته از مشتریان می توانند جهت تکمیل اطلاعات هویتی خود و افتتاح حساب به منظور دریافت وجوه خود با همراه داشتن شماره حساب فرشتگان، اصل کارت ملی و شناسنامه و مدارک و مستندات انحصار وراثت(برای وراث قانونی متوفیان) به یکی از شعب بانک پارسیان مراجعه کنند.