تاریخ انتشار : شنبه 23 مهر 1401 - 14:22
کد خبر : 4296

برنامه‌های اعتباری بانک توسعه تعاون در استان‌های کمتر برخوردار

برنامه‌های اعتباری بانک توسعه تعاون در استان‌های کمتر برخوردار

سرپرست بانک توسعه تعاون در سفر سیستان و بلوچستان از توجه ویژه سیاست‌های اعتباری سال آینده نسبت به استان‌های کمتر برخوردار خبر داد. محمد شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه تعاون در جلسه ارزیابی عملکرد شعب استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: عملکرد استان در پرداخت تسهیلات تکلیفی و حمایتی مناسب بوده است؛ طرح‌های موثربه لحاظ

سرپرست بانک توسعه تعاون در سفر سیستان و بلوچستان از توجه ویژه سیاست‌های اعتباری سال آینده نسبت به استان‌های کمتر برخوردار خبر داد.

محمد شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه تعاون در جلسه ارزیابی عملکرد شعب استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: عملکرد استان در پرداخت تسهیلات تکلیفی و حمایتی مناسب بوده است؛ طرح‌های موثربه لحاظ آثار مثبت اجتماعی از جمله اشتغال و رونق تولید در استان مورد حمایت قرار گرفته است.
وی افزود: استان، سهمیه تخصیصی تسهیلات در طرح‌های ملی از جمله اشتغال پایدار روستایی و عشایری و تسهیلات موضوع بند الف تبصره ۱۸ را به صورت کامل جهت اجرای طرح‌ها جذب نموده است و هدف بر این است با تلاش بیشتر جهت مشارکت در طرح‌های حمایتی و ایجاد اشتغال در استان کم برخوردار سیستان و بلوچستان، اقدامات و تدابیر مناسبی صورت پذیرد.
شیخ حسینی با اشاره به برنامه آینده هیئت مدیره در خصوص تدوین سیاستهای اعتباری سال ۱۴۰۲ گفت: در سیاستهای اعتباری آینده برای استانهای کمتر برخورداری چون سیستان و بلوچستان، برای اولین بار، زمینه پرداخت تسهیلات ویژه با نرخ سود ترجیحی در نظر گرفته خواهد شد.
سرپرست بانک توسعه تعاون با اشاره به سرمایه اصلی و مهم بانک که سرمایه انسانی است گفت؛ مزیت رقابتی استان بدون شک و تردید سرمایه انسانی می‌باشد که موجب شده استان بعنوان استان ویژه از لحاظ منابع انسانی مورد توجه قرار گیرد.
شیخ حسینی افزود: روسای شعب می‌بایست جهت آموزش و جانشین پروری در شعبه برنامه ریزی نمایند و با مدیریت مشارکتی و با مشورت و ایجاد اعتماد بین همکاران، زمینه را برای پیشبرد فعالیت شعبه به نحو مناسب فراهم آورند و در کنار این حس اعتماد، نظارت کامل روزانه را داشته باشند.
وی افزود: ترویج فرهنگ سازمانی و شکوفا سازی استعدادها نیز یکی از مهمترین کارهاست و در کنار تشویق مادی می‌بایست تشویق معنوی باشد تا باعث حفظ روحیه و قدرشناسی گردد.
در این جلسه روسای شعب استان در خصوص مسائل و مشکلات شعبه گفتگو و پیشنهادات خود را در خصوص بهبود جذب منابع و تحقق برنامه‌های عملکردی شعبه ارائه نمودند.

بازدید سرپرست بانک توسعه تعاون از شعب شهر زاهدان
محمد شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه تعاون از شعب شهر زاهدان از جمله مرکزی، وحدت، توحید و شهید شوشتری زاهدان بازدید نمود و ضمن بررسی و آنالیز عملکرد این شعب بصورت جداگانه، راهکارهای لازم را جهت جذب منابع و بازارهای تجاری و سود دهی شعب ارائه کرد.
سرپرست بانک توسعه تعاون در این بازدید گفت: بهترین سرمایه بانک در کشور نیروی کارآمد و جوان است که بانک توسعه تعاون از بهترین سرمایه برخوردار است و لازم است تا استعدادهای درخشان را از میان این سرمایه خوب و کارآمد کشف نمود و از آن در پست‌های مدیریتی و تخصصی استفاده کرد.
شایان ذکر است در این برنامه‌ها سعید معادی معاون مدیرعامل در امور استان‌ها و بازاریابی، سیدحسن حسینی مطلق سرپرست دفتر مرکزی حراست، محمد حیدری معاون فناوری و پشتیبانی مدیریت شعب استان سیستان و بلوچستان و همکاران مدیریت شعب و روسا و کارکنان شعب نیز حضور داشتند.